Semináře 62. loutkářské Chrudimi

Úvodní informace

Semi­náře se uskuteční od 29. června do 4. července 2013 v rámci 62. lout­kář­ské Chru­dimi, a to denně od 8.30 do 13 hodin s tím, že seminaristé přijíždějí 28. 6. v odpoledních hodinách. V podvečer 28. 6. se uskuteční úvodní informační schůzka a následně inspirativní představení. Seminaristé mají kromě odborné péče v semináři zajiš­těny i vstu­penky na představení hlavního a inspirativního pro­gramu. Předpokládá se (kromě účastníků semináře P a R) i jejich účast na rozborovém semináři o viděných inscenacích, který se koná za účasti lektorského sboru v podvečerních hodinách od soboty do středy.
Není-li uvedeno jinak jsou semináře určeny dospělým a mládeži od 15 let. Výjimky je třeba konzultovat s organizátory. Za přihlášeného účastníka se považuje ten, kdo uhradí seminární poplatek.

Do semináře se můžete přihlásit zde >>>

 

Zaměření a popis seminářů

A Manipulace loutky i těla – Master Class Simona T. Ranna

Master Class Simona T. Ranna / Philippe Genty Company /FR/ vznikl ve spolupraci festivalu Loutkářská Chrudim a Budilovy divadelní školy / Budil Theatre School /CZ/.

Manipulace loutek, předmětů a materiálů : setkáme se s Albertem; s jednou z mnoha loutek společnosti, jejíž stavba a způsob manipulace fungují na bázi loutek bunraku Japonska, kde tři manipulátoři vedou loutku společně a musí “si naslouchat”, aby dosáhli společného impulsu. Budeme probírat základy této manipulace, jako jsou disociace, odstup, držení os, impulsy a pevné body. Prozkoumáme jedinečné vlastnosti každodenních předmětů a materiálů řečeno “chudých”, jako je papír kraft a plast, tím, že jim budeme “naslouchat” a prostřednictvím metafory začneme komunikovat s hlubší částí našeho bytí. Dramatický tvar, který budeme tvořit pro diváky musí být formován podle určitých pravidel, ale v žádném případě se Simon nebude stavět do role vůdce, protože dává přednost otevřenému dialogu v duchu hledání a společném objevování.

V semináři se vyučuje dopoledne pro účastníky Loutkářské Chrudimi (8.30-13 hodin) a odpoledne převážně pro zájemce Budilovy divadelní školy (14-18 hodin).

Lektor: Simon T. Rann. Divadelní společnost Philippa Gentyho – Francie. Ve společnosti Philippa Gentyho je přes 17 let interpretem, hrál ve více než 700 představeních ve 30 různých zemích. Pravidelně je vyzván společností, aby předával techniky a postupy Gentyho divadla, organizuje workshopy po celém světě.


B • Dramaturgicko-režijní

Máte nápad nebo téma na vlastní hru, našli jste povídku, román, hru, pásmo básní, které byste chtěli upravit pro svůj soubor nebo už máte hru dokonce hotovou a chcete si ověřit, je-li k něčemu, abyste neztráceli čas a sílu na předloze, z které nejspíš nic chytrého nevznikne? Rádi byste se při tom všem také dozvěděli něco o dramaturgii, režii a loutkovém divadle vůbec?
Režisér a dramaturg Luděk Richter z Divadelní společnosti Kejklíř se na vás těší. Pokud ovšem nejpozději do konce května pošlete na adresu drtinam@gmail.com své hotové či rozpracované texty, hry, scénáře či libreta nebo alespoň jméno a příjmení autora a titul literární předlohy, kterou byste rádi inscenovali (raději přidejte i název vydavatele a rok vydání). A taky pokud si sami prostudujete materiály, které vám budou následně zaslány.

Lektor: Luděk Richter, autor, režisér, dramaturg a lektor mnoha seminářů, zakladatel divadelní společnosti KEJKLÍŘ a Společenství pro pěstování divadla pro děti a mládež DOBRÉ DIVADLO DĚTEM, které vydává ČTVRTletník o divadle pro děti.


C Cesta k inscenaci s dětským loutkářským souborem

Cesta k inscenaci s dětským loutkářským souborem (jak vést dětský loutkářský soubor)
– zájemci o dílnu se stanou na dobu jejího trvání „dětským loutkářským souborem“, který začne dlouhou cestu ke kompaktní skupině, který si projde cestou od nápadu k realizaci, od předmětu k loutce…
Práce s dětským souborem je vždycky během na dlouhou trať, výsledky, pokud se tomu, co vás potěší dá tak říct, se dostavují o hodně později, ale jsou zato trvalejší a cennější. Pokusíme se metodami dramatické výchovy alespoň nastínit, jak vytvořit fungující skupinu, která se vyjadřuje prostředky loutkového divadla.

Lektor: Jaroslava Holasová, absolvovala studium loutkářství pro pedagogy na KALD DAMU, učí literárně-dramatický obor na ZUŠ F. A. Šporka v Jaroměři, kde také vede dětské a studentské loutkářské soubory a sama hraje loutkové pohádky pro děti.


D Hezkou loutku může udělat každý

Vytvořte si sami loutku pro své představení, či jen pro radost. Ke zhotovení vám stačí dvě ruce a trocha fantazie. My dodáme návod, základní materiál, radu a pomocnou ruku. Úspěch zaručen.
Základním materiálem bude kašírovaný extrudovaný polystyrén, dřevěné laťky, lepidla, toaletní papír, dráty a barvy. Vše proměníme společně v propracovanou a funkční marionetu na drátě.
S sebou si vezměte odlamovací nůž (budeme jím řezat polystyren), ostrý kapesní nůž (na dřevo), nůžky, ploché štětce několika velikostí, starší seprané látky (např. bavlna, tričkovina), pracovní oblečení. Kdo má, přibalte ještě prosím akuvrtačku, tavnou pistoli, pilku na dřevo, případně akrylové barvy.
Můžete si přivézt návrhy, nákresy, inspirační fota vystihující charakter či typ vaší budoucí loutky (např. tlouštík s knírem, sexbomba aj.).
Těšíme se na vás!

Lektoři: Vladimír Veselý (výtvarník a režisér Tate iyumni) a Pavlína Kordová (výtvarník
a režisér Kordula)


E Loutky mluví vlastním jazykem

Že maňas má jinou techniku vodění než marioneta nebo manekýn, to je každému loutkáři jasné. Ale už málokoho napadne, že stejná scéna jediné hry může obsahově vyznít úplně jinak, je-li hrána pokaždé jiným druhem loutek. Každý druh totiž mluví jinou řečí – a přitom má loutkové a obecně stylizované divadlo tolik společných znaků…
Romeo a Julie… Tragédie? Groteska? Horor? Romantika? Mystérium?
Vše, co vás napadne…
Seminář pro dospělé a mládež od 14 let.

Lektor: Blanka Josephová – Luňáková, arteterapeutka, herečka, autorka divadelních her, rozhlasových a televizních scénářů, písňových textů, učitelka herectví, lektorka, zabývající se divadlem loutkovým, alternativním i hereckým. Nejvíce je známa ze svého letitého angažmá v plzeňském Divadle dětí Alfa.


G čas ! prostor ! zvuk ?

Muž jde lesem! Slyšíme jeho kroky? Vnímáme atmosféru okolní přírody? Nebo jsme snad svědky toho, co se onomu muži honí hlavou? Tohle všechno nám v divadle – a v loutkovém zejména – může zprostředkovat zvuk. Naše dílna se zaměří na zvuk jako nedílnou a nepominutelnou složku jevištního tvaru. Budeme se zabývat rytmem, timingem a hudbou a pokusíme se skrze zvukový element nahlédnout základní stavební jednotku divadelní inscenace neboli dramatickou situaci.
S sebou si vezměte – jakékoli hudební nástroje (jejich ovládání není podmínkou), jakožto i nejrozličnější cinkátka, bubínky a prostě cokoliv, co vyluzuje nějaký zvuk, dále pak jakékoli loutky, hračky a plyšáky (aby bylo co zvučit).

Lektoři: Ondřej Müller – hudebník a skladatel, Jakub Vašíček – režisér, člen divadla Športniki


K Komiks jako východisko k loutkové scénografii

aneb A na hrubý pytel jen hezky po zásluze.
Na základě komiksové negativní pohádky A na hrubý pytel jen hezky po zásluze Jiřího Šalamouna se této loutkové, objektové, obrazové, možné i nemožné scénografické uchopení. Dojdeme-li v našem hledání až k prezentovatelnému tvaru, jedině dobře. Nedojdeme-li k divadelnímu tvaru, vytvoříme výstavu procesu našeho hledání.
Postup: Komiks prohlédneme. Komiks „přečteme“. Negativní pohádku rozebereme na součástky. Budeme objevovat její loutkový potenciál. Až jej objevíme, budeme experimentovat. Budeme se snažit zachytit jej v loutkové podobě, v konkrétní scénografii. Vše vyrobíme. Dále nazkoušíme. Vyfotíme. Rozhodneme se, co s tímJ Zda hrát, nebo vystavovat.
Seminář je určen všem zájemcům, nadšencům, studentům uměleckých a pedagogických škol,
amatérským loutkářům, vedoucím amatérských loutkářských souborů.

Lektoři: Tomáš Volkmer, absolvent SUPŠ v Uh.Hradišti u prof. Františka Nikla. Věnuje se grafice, scénografii, především loutkových divadel, a příležitostně režii. Vytvořil více jak 100 výprav pro loutková i činoherní divadla u nás i v zahraničí. V současné době působí jako grafik, výtvarník a lektor umělecko-vzdělávacích programů v Divadle loutek Ostrava a je členem THeatra ludem o.s., kde vede lekce edukace (terapie) loutkou.
Hana Galetková, absolventka JAMU DIFA oboru dramaturgie a studentka doktorského studijního programu téže školy v Ateliéru Divadlo a výchova u prof. Zoji Mikotové. V současné době pracuje jako lektorka umělecko-vzdělávacích programů v Divadle loutek Ostrava, je předsedkyní občanského sdružení THeatr ludem a podrobuje výzkumu lekce s názvem edukace (terapie) loutkou.


O Od tónu k inscenaci aneb hudba, rytmus, drama

Seminář o praktickém použití hudby v divadle. Na vlastní kůži si vyzkoušíte, jak hudba ovlivňuje scénický tvar, jak pomáhá nebo škodí… S sebou si vezměte nástroje, na které chcete hrát, možné jsou i perkuse, štěrchátka a podobně.

Lektoři: Ondřej Klíč vystudoval divadelní dramaturgii na JAMU. Pět let pracoval v divadle Polárka a potom dva roky v o.s. Augusto. Nyní pracuje jako zdravotní klaun. V kapelách hraje asi od šestnácti let. První byla dnes již neexistující Dvacet dvojka v čele s Láďou Krutou, dnes se jmenují Tokamak. Poté přišla kapela s indickými kořeny Vítr do dlaně, hraje dodnes. Vzápětí potom vznikla Japka a v té době také začíná hrát s Budoárem staré dámy. Z Budoáru odešel v roce 2006. V současné době se tedy věnuje Japkám, Větru do dlaně a projektu Noor.
Jan Kyncl vystudoval Konzervatoř J. Ježka obor příčná flétna u prof.Mesanyho. V současnosti studuje u Shaktidhara Iyera indickou klasickou flétnu bansuri. Šest let pracoval v divadle Polárka a nyní pracuje jako Zdravotní klaun. V Polárce měl možnost psát hudbu k řadě představení. Po této intezivní zkušenosti pokračoval v komponování hudby pro divadlo v Ostravě a Opavě. Průběžně se věnuje tvorbě rozhlasových her pro ČRo pod vedením režisérů Mikuláškové a Kozáka. Hudebně působil v řadě jazzových kapelách např. Max Band či Lunochod. Spolu s Ondrou klíčem hrál v kapele Vítr do dlaně a doposud v kapele Noor, která je inspirována indickou klasickou hudbou. Jeho hlavním hudebním vyžitím je kapela JaZOO, kde spolu s Vítem Karlasem hledá výraz pro svoji kompozici a improvizaci.


P Pročpak jich je tolik?

Dílna pro děti a mládež od 9 do 14 let, v které se seznámíme s různými druhy loutek, s jejich technologií a se základy loutkoherectví. Vyrobíme si základní typy loutek a budeme společně odhalovat jejich možnosti. Inspirací se pro nás stane tajemné prostředí loutkářského muzea, kde společně zažijeme i to, co se běžným návštěvníkům nikdy nepoštěstí. Vytvoříme pidi-inscenace s různými typy loutek a snad i jednu multi-inscenaci. Společně si budeme povídat o zhlédnutých představeních, které nám pomohou rozkrýt podstatu loutkového divadla.

Lektoři: Tomáš Machek, učitel literárně-dramatického oboru Základní umělecké školy v Novém Městě na Moravě, absolvent Ateliéru Divadlo a výchova DiFa JAMU, herec divadla Líšeň, loutkář, porotce amatérských přehlídek dětského a loutkového divadla, zakládající člen o.s. Umění mění.
Luděk Vémola – spoluzakladatel divadla Líšeň. Herec, loutkoherec, hudebník a technik divadla Líšeň. Autor happeningových vystoupení, hudebník experimentující s netradičními hudebními nástroji. Divadelní praxe v loutkovém studiu Západočeského divadla Cheb, ve Studiu Dům, externí herecká práce v Divadle Husa na provázku.


R Tátové a mámy, pojďte si hrát s námi!

Seminář pro rodiče s dětmi od 4 let.
Budem zpívat písničky, budem říkat básničky.
Budeme se smát, pohádky si povídat,
taky trochu malovat a třeba i tancovat!
Co kdyby nás napadlo zahrát si i divadlo…….?
Přivezte si: šátek, pastelky, vodovky + štětec + kelímek, nůžky, pracovní oblečení, oblíbenou knížku a milovaného plyšáka, hudební nástroje všeho druhu: chrastítka, pískátka, zvukátka, brumlátka, flétničky, housličky…. A taky úsměv a dobrou náladu.
Lektoři: Jana Štrbová, trochu muzikantka, trochu režisérka, trochu učitelka, trochu mamka… z Děčína a Ivana Sobková, lektorka seminářů pro dospělé zaměřených na metody dramatické výchovy a inscenační práci s dětmi a mládeží, od roku 2009 učí na katedře výchovné dramatiky DAMU.

Kontakt:

Michal Drtina
NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Blanická 4 • 120 21 Praha 2
e-mail: drtinam@gmail.com
telefon: +420 606 644 294
skype: micure