Semináře 58. Wolkrova Prostějova 2015

Wolkrův Prostějov
58. celostátní přehlídka uměleckého přednesu a divadla poezie
16.–20. června 2015, Prostějov

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci se statutárním městem Prostějov – odborem školství a kultury, oddělením DUHA – Kulturním klubem u hradeb a Městským divadlem v Prostějově. Přehlídka probíhá za finančního přispění města Prostějov a Olomouckého kraje.

Nabídka seminářů a tvůrčích dílen:

Motivace k interpretaci textu a cesta k ní… aneb „Proč jste si ten text vybrali?“
To je častá otázka porotců. Co tedy člověka motivuje, nutká, pohání k přednesu? Kde se rodí zdroje inspirace, touha sdělit, vyprávět? Jak pracovat s touto výzvou k sebevyjádření? Je potřeba hodně číst, orientovat se v literatuře? Jak poznám, že je to ten „pravý“ text pro mne? Budu umět propojit formu textu s jeho obsahem? O co mi vlastně jako interpretovi jde, co je mým cílem, když vystoupím před posluchače? Na tyto i jiné otázky budeme společně hledat odpovědi.(
Lektorka: Martina Longinová (Kolín), herečka (absolventka DAMU oboru činoherní herectví), recitátorka (laureátka celostátních přehlídek ZUŠ, WP, MFP, PDP, držitelka Ceny Karla Högera ad.), učitelka LDO ZUŠ Kolín, externí lektorka v Tvůrčím studiu elévů v ČRo Praha, porotkyně a lektorka hlasové průpravy a práce s textem na dětských i dospělých přehlídkách a festivalech.

 http://registrace.nipos-mk.cz/akce-lubinova2015

Práce s hlasem
Pustit se do práce s hlasem, se způsobem, jakým mluvím, se způsobem, jakým o textu přemýšlím, s tím, jak v sobě cítím, ctím a nesu svůj jazyk – znamená: Že mám velké odhodlání, chuť a vůli, že jsem se rozhodl, že lépe porozumím svému tělu, svému dechu, svým emocím, svým myšlenkám, sám sobě. Že mám chuť a vůli s radostí a nadějí investovat energii. Že si dovolím zkusit něco dělat jinak než dřív. Znamená to – pustit se DO PRÁCE.
Lektorka: Eva Spoustová (Praha) – herečka, věnuje se především dabingu (jako herečka i jako tvůrce dialogů a režisérka), nyní pedagog DAMU (předmět jevištní mluva).

http://registrace.nipos-mk.cz/akce-wp-hlas 

Poezie na jevišti
Seminář bude zaměřen na hledání jevištního ekvivalentu poezie – tedy základy režie divadla poezie. Přihlášení účastníci obdrží dopředu několik textů, se kterými budou v rámci semináře pracovat pod vedením lektorky, která se divadlem poezie zabývá s různými soubory už mnoho let. Její inscenace se pravidelně objevují na festivalu Wolkrův Prostějov.
Lektorka: Renata Vordová (Plzeň) – samostatně pracující lektorka a pedagožka, dříve recitátorka a členka souborů divadel poezie, režisérka souborů Naivně poetické divadlo, Oblouk, Divadlo MY, Třetí věk Louny…

http://registrace.nipos-mk.cz/akce-wp-rezie                

Vypravěčské dovednosti
Seminář provede účastníky metodou storytellingu, která se opírá o cvičení a hry využívané profesionálními storytellery po celém světě. Techniku vyprávění si budete moci vyzkoušet a najít tak v sobě dovednosti poutavého vypravěče. Budeme se zabývat tématem a obsahem příběhu, ale i způsobem vyprávění při práci s dynamikou, hraním jednotlivých postav nebo improvizací.
Lektorka: Barbora Schneiderová (Praha) – absolventka DIFA JAMU Brno, studium storytellingu v Oslu, stáž ve storytellingovém centru v Edinburghu. Jako ředitelka sdružení Storytelling se snaží o rozvoj této metody v České republice v umělecké sféře, školství i ve vzdělávání. Je rozhlasovou a divadelní autorkou a dramaturgyní olomouckého Divadla na cucky.

http://registrace.nipos-mk.cz/akce-wp-vypraveni     

Upozornění pro recitátory a členy divadelních souborů, kteří účinkují v programu WP:
Práce ve všech seminářích a dílnách začne v úterý 16. 6. 2015 a bude probíhat celé odpoledne až do večerního zahájení festivalu WP a v dalších dnech 17.–29. 6. většinou odpoledne podle dohody s lektory a možností festivalového programu.

Semináře a dílny WP 2015 jsou určeny všem účastníkům Wolkrova Prostějova a jeho krajských přehlídek, pedagogům i jakýmkoli dalším zájemcům od 15 let za jednotnou cenu 300 Kč, která zahrnuje také volný vstup na veškerý hlavní i doplňkový a inspirativní program WP 2015. Ubytování a stravu si účastníci hradí samostatně. Pouze ti účastníci, kteří na WP 2015 účinkují v programu přehlídky sólových recitátorů nebo divadel poezie, mají ubytování zajištěno pořadateli WP.
Účastníci seminářů musí být přítomni 30 minut před jejich zahájením. Jinak jejich místo propadá a může být obsazeno náhradníkem. Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst.
Pro případ, že nebudete z kapacitních důvodů moci být přijati do dílny, o kterou máte největší zájem, uveďte v přihlášce raději náhradní možnost(i).

Přihlášky přijímáme pouze elektronicky na výše uvedených odkazech nejpozději do 20. května 2015.
Kontakt a informace: Iva Lubinová, NIPOS-ARTAMA, P. O. BOX 12 /Fügnerovo náměstí 5, 120 21 Praha 2, e-mail: lubinova@nipos-mk.cz, telefon: 778 702 493.