Seminář pro odborné lektory a porotce

SEMINÁŘ PRO ODBORNÉ LEKTORY A POROTCE KRAJSKÝCH A CELOSTÁTNÍCH PŘEHLÍDEK
27. února 2010, Praha

Jednodenní akreditovaný seminář pro odborné lektory a porotce krajských a celostátních přehlídek je realizován v prostorách NIPOS-ARTAMA. Hlavním cílem semináře je sjednotit hlediska praktického hodnocení a ujasnit formulace pojmů, které následně definují obor scénického tance. Cyklus je členěn do dvou hlavních témat: teoretická část formou úvodních přednášek a následné moderované diskuze mezi jednotlivými účastníky k upřesnění pojmů a definic (amatérský scénický tanec, dětský scénický tanec, statut porotce; kritéria hodnocení podle propozic dětského scénického tance a scénického tance mládeže a dospělých, rozbor choreografie); praktická část zaměřená na práci porotce v terénu a její možné problémy a důsledky a rozborová diskuze k vybraným choreografiím (přístup k choreografovi/vedoucímu skupiny, postup hodnocení, poznámkový aparát).

Lektor: Bohumíra Cveklová – dětský scénický tanec, Zuzana Smugalová – scénický tanec mládeže a dospělých, Jiří Lössl – moderátor semináře.
Upřednostnění budou členové odborné rady pro scénický tanec.

Přihlášky zasílejte do 10. února 2010 na adresu: Jiří Lössl, NIPOS-ARTAMA, Centrum estetických aktivit dětí a mládeže, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, lossl@nipos-mk.cz

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA