Seminář Prostějov plný poezie

WOLKRŮV PROSTĚJOV

52. CELOSTÁTNÍ FESTIVAL POEZIE

Seminář Tomáše Žižky PPP (Prostějov plný poezie)

16. – 20. června 2009

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA a Kulturní klub DUHA Prostějov ve spolupráci s městem Prostějov a Městským divadlem v Prostějově.

Wolkrův Prostějov (WP) je přehlídkou nejlepších sólových recitátorů, recitačních kolektivů a divadel poezie v České republice. Je příležitostí k setkání interpretů literárních textů, ke konfrontaci tvůrčích výsledků a postupů, ke vzájemné inspiraci, výměně názorů a zkušeností.

V rámci této tradiční celostátní akce (v roce 2009 proběhne její 52. ročník) se setkávají mladí recitátoři, recitační soubory a divadla poezie z celé ČR. Kromě představení nejzajímavějších inscenací vybraných lektorskými sbory krajských přehlídek, odborně vedených diskusí pro vedoucí souborů i veřejnost, prezentace nejlepších mladých recitátorů z celé republiky a seminářů pro studenty gymnázií a pedagogy, se zde bude konat také pětidenní praktický seminář Tomáše Žižky PPP Prostějov plný poezie.

PPP neboli Prostějov plný poezie

Letošní seminář je jako každý rok určen všem, které zajímá práce s poezií neobvyklým způsobem. Je zaměřen na tvůrčí proces a následný happening s využitím poezie, ale s důrazem na další umělecké složky (výtvarno, performance, happening, site-specific). Cílem semináře bude netradičním způsobem přenést poezii více do ulic Prostějova a blíže k lidem.

V průběhu celého semináře v rámci WP můžeme využít probíhajícího festivalu poezie Wolkrův Prostějov, v jehož rámci se seminář uskuteční.

Celý seminář povede pedagog, divadelník, performer a scénograf Tomáš Žižka, který se podobným projektům věnuje už řadu let. (Po ukončení studia řezbářství na ŠUPS v Bratislavě a absolutoriu na katedře alternativního a loutkového divadla DAMU v Praze se věnuje většinou týmové divadelní tvorbě nebo pedagogické činnosti. Je lektorem amatérské divadelní scény a pedagogem na KALD-DAMU. Jeho zájmem je především spolupracovat na projektech současné nezávislé scény a experimentální tvorby v kolektivech divadelníků, výtvarníků, tanečníků, multiinstrumentalistů a odborníků jiných profesí.

Seminář bude probíhat v termínu konání WP po pět dnů.

Každý účastník po absolvování semináře získá osvědčení o absolvování praktického semináře PPP.

Kurzovné: 300kč – zahrnuje poplatek za pětidenní seminář vedený v dopoledních i odpoledních hodinách, vstup na všechna přehlídková představení a diskusních semináře, vstup na doplňkové programy.

Ubytování: Účastníci si ubytování obstarají sami a hradí se je zvlášť. Cestovné a stravné je ve vlastní

režii účastníků.

Účastníci dílen jsou především studenti středních škol, kterým bude v době konání festivalu 18 let a výše a studenti škol vysokých, ale také začínající pedagogové či jednotlivci, které tento obor zajímá.

Máte-li zájem zúčastnit se semináře PPP Tomáše Žižky v rámci WP 2009, vyplňte pečlivě přihlášku a pošlete ji co nejdříve, avšak nejpozději do 15. dubna 2009 na adresu NIPOS-ARTAMA, Eva Koutová, Blanická 4, P. O. BOX 12, Praha 2, 120 21 nebo emailem na adresu koutova@nipos-mk.cz.

Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst. V případě, že počet přihlášek překročí stanovený limit, budeme při výběru účastníků přihlížet k datu doručení přihlášek. Pokud počet přihlášek nedosáhne stanovený limit, seminář se nebude konat.