WOLKRŮV PROSTĚJOV 2009

Seminář pro pedagogy v rámci celostátní přehlídky

WOLKRŮV PROSTĚJOV 2009

52. ročník Národní přehlídky uměleckého přednesu a divadla poezie

v termínu od 16. – 20. 6. 2009

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA a Kulturní klub DUHA Prostějov ve spolupráci s městem Prostějov a Městským divadlem v Prostějově.

Wolkrův Prostějov (WP) je přehlídkou nejlepších sólových recitátorů, recitačních kolektivů a divadel poezie v České republice. Je příležitostí k setkání interpretů literárních textů, ke konfrontaci tvůrčích výsledků a postupů, ke vzájemné inspiraci, výměně názorů a zkušeností. Sóloví recitátoři jsou nominováni z krajských postupových přehlídek WP, soubory jsou z těchto přehlídek doporučeny. O jejich zařazení do programu WP rozhoduje Programová rada WP.

Programovou radu přehlídky tvoří členové odborné rady uměleckého přednesu (OR UP) NIPOSARTAMA a přizvaní odborníci.

Seminář Přednes a interpretace textu

Letošní seminář je zaměřen na práci s mladým recitátorem či členem dramatického kroužku. Bude zaměřen na metodiku práce s přednašečem a recitačním souborem. Účastníci sami projdou cestu od výběru textu až po interpretaci v přednesovém vystoupení. Bude se dotýkat otázek, co je to přednes a proč má smysl recitovat, kdo může recitovat a co.

V průběhu celého semináře v rámci WP využijeme probíhající recitační přehlídky a budeme diskutovat o vystoupeních i divadlech poezie, které jsou také nedílnou součástí národní přehlídky WP.

Celý seminář povede Ema Zámečníková, která se celý svůj život věnuje uměleckému přednesu. Je pedagožkou literárně-dramatického oboru ZUŠ Na Střezině v Hradci Králové, kde vede několik divadelních souborů, ty vystupují pod hlavičkou Divadla Jesličky, stálé scény ZUŠ Na Střezině. V současné době působí externě i na Konzervatoři v Pardubicích a na KVD DAMU.

Seminář bude probíhat v termínu konání WP po pět dnů, v několika výukových blocích.

Každý účastník po absolvování semináře získá osvědčení o absolvování praktického semináře, který je akreditovaný u MŠMT v rámci WP.

Kurzovné: 600kč – zahrnuje poplatek za pětidenní seminář vedený v dopoledních i odpoledních hodinách (celkem cca 24 vyučovacích hodin), vstup na všechna přehlídková představení a diskusní semináře, vstup na doplňkové programy.

Ubytování: Účastníci si ubytování hradí zvlášť. Nabízíme zajistit ubytování v ubytovně Pujmanová – Prostějov, kde nocleh činní cca 330kč za noc. Pokoje jsou dvoulůžkové.

Cestovné a stravné je ve vlastní režii účastníků.

Seminář Wolkrova Prostějova je akreditován MŠMT pod č. 7625/2008-25-155

Účastníky dílen jsou především pedagogové různých typů a stupňů škol – ZUŠ, SŠ (gymnázií) i VŠ pedagogického či uměleckého směru, počet je pak doplňován pracovníky volnočasových zařízení – DDM, SVČ apod., popř. studenty vysokých škol pedagogického a uměleckého směru.

Máte-li zájem zúčastnit se semináře WP 2009, vyplňte pečlivě přihlášku a pošlete ji co nejdříve, avšak nejpozději do 30.dubna 2009 na adresu NIPOS-ARTAMA, k rukám Evy Koutové, Blanická 4, P. O. BOX 12, Praha 2, 120 21 nebo emailem na adresu koutova@nipos-mk.cz.

Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst. V případě, že počet přihlášek překročí stanovený limit, budeme při výběru účastníků přihlížet k datu doručení přihlášek. Pokud počet přihlášek nedosáhne stanovený limit, seminář se nebude konat.