Seminář: Marketing, fundraising a management kulturních zařízení v kontextu proměny vnímání a motivace návštěvníka

Datum konání: 30. listopadu 2023, 10–14 hod.

Místo konání: zasedací místnost Ministerstva kultury, Maltézské nám. 1, Praha 1

Lektorky: 
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D., vedoucí Katedry hudební produkce Hudební fakulty JAMU
doc. PhDr. Ingeborg Radok Žádná, rektorka Akademie múzických umění v Praze

Kompletní medailonky obou lektorek jsou uvedeny níže na této stránce.

Účastnický poplatek:  550,00 Kč  (Účastnický poplatek je možné vrátit pouze na základě písemné omluvy z důvodu nemoci do 22. 11. 2023)

Uzavření registrace přihlášek: 20. října 2023
Kontakt: ladrova@nipos.cz

Pokud budete mít zájem o účast na semináři, vyplňte, prosím, tento formulář.

Po uzavření registrace přihlášek bude zaslána faktura na vámi uvedený e-mail.

Anotace: 
Podoby vnímání kulturní a paměťové instituce se v posledních dekádách radikálně proměnily. Dynamickými změnami prochází umělecké prostředí i institucionální kontext. Zajímavá prezentace a inovativní motivace návštěvníků a konzumentů kulturního obsahu je nezbytnou součástí práce kulturních institucí. Marketingové strategie nabývají nových rozměrů a významně ovlivňují rozevírající se nůžky kvalitních a úspěšných projektů. Umění se šíří, prezentuje se a je vnímáno jinak, mezi jiným digitálně nebo distančně. Všichni pracovníci v kulturních institucích musí být připraveni na nové způsoby propagace a marketingu své činnosti a svých aktivit, a proto jsou na práci kulturního manažera a organizátora kladeny nové nároky i požadavky.

Obsahem první části semináře budou především tato témata:

  • Funkce kulturní a paměťové instituce v současnosti – změny ve vnímání obsahu, důraz na motivaci návštěvníka
  • Specifika managementu kulturního zařízení či kulturní organizační jednotky z hlediska autonomie řízení a financování
  • Role marketingu kulturního obsahu a propagace kulturního zařízení
  • Fundraising jako součást PR a marketingu instituce
  • Příklady vhodné dramaturgie doprovodných aktivit a akcí

V druhé části semináře se budou lektorky věnovat vašim konkrétním dotazům a podnětům, které doplní příklady dobré praxe.

Dotazy zasílejte předem na adresu:   ladrova@nipos.cz

Medailonky lektorek:

doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D. je vedoucí na Katedře hudební produkce Hudební fakulty JAMU, garantuje zde bakalářský, magisterský i doktorský studijní program. Pedagogicky se podílí na přípravě a výuce kurzů self managementu či entrepreneurshipu pro výkonné umělce na Akademii múzických umění v Praze, kde působí i v oborové radě doktorského studijního programu Hudební produkce.

Již během studia založila docentka Pešl Šilerová spolek Kultura & Management se zaměřením na edukaci v oblasti kulturního managementu. V dalších letech zaštítila či přímo produkovala řadu zajímavých projektů, mimo jiné v roce 2009 Středoevropské symposium uměleckého managementu s Michaelem Kaiserem, v roce 2012 „Oslavy 100. výročí narození Rudolfa Firkušného“. V roce 2018 v Brně založila festival Open House otvírající brněnské veřejnosti architektonicky zajímavá, jinak nepřístupná místa, který v současnosti navštěvují desetitisíce fanoušků a recentně pro festival získala podporu z programu EU Kreativní Evropa Kultura. V letech 2020 až 2021 působila jako garantka PR HF JAMU. V roce 2021 stála u zrodu studentského festivalu Nový svět, který se uskutečnil v rámci mezinárodního festivalu Moravský podzim.

doc. PhDr. Ingeborg Radok Žádná působí od roku 2010 na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze (HAMU) na pozici proděkanky a prorektorky pro zahraničí a uměleckou činnost AMU a v současné době rektorky AMU. Vyučuje studenty Katedry hudební produkce. V rámci své činnosti byla nominována do řady grantových, odborných a pracovních komisí. Je řešitelkou a koordinátorkou mnoha projektů v oblasti tvůrčí činnosti, hodnocení kvality vzdělávání a hodnocení umělecké činnosti. Jako bývalá muzikantka se zajímá o možnosti uplatnění absolventů vysokých uměleckých škol, především hudebníků.

Od roku 1996 vykonávala produkční a manažerské funkce v kulturních institucích. V období 2000–2002 byla výkonnou komisařkou Kanceláře generální komisařky projektu Česká sezóna ve Francii 2002 při Ministerstvu kultury České republiky. Od roku 2002 zastávala funkci vedoucí produkce a obchodního oddělení a od roku 2004 funkci šéfa opery ve Státní opeře Praha. Zkušenosti s neziskovým sektorem získala ve funkci předsedkyně Správní rady Nadačního fondu Cen Alfréda Radoka a jako dlouholetá manažerka Nadace HAMU. Šest let působila v Radě Evropské asociace vysokých hudebních škol. V roce 2003 obdržela Řád rytíře umění a literatury, udělovaný francouzskou vládou.