Seminář Klubu sbormistrů JARO II

8.–10. dubna 2016, Rokycany
Seminář pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci se ZUŠ Rokycany a ZŠ Rokycany.
Lektoři: ZDEŇKA SOUČKOVÁ, sbormistryně chlapeckého sboru Pueri gaudentes, další lektoři v jednání.

Seminář Klubu sbormistrů je součástí volného cyklu inspirativních seminářů pořádaných NIPOS-ARTAMA, které jsou určeny všem zájemcům z řad začínajících i zkušených sbormistrů. Tento seminář je zaměřen na práci dětských pěveckých sborů.
Účastnický poplatek 1400 Kč zahrnuje kurzovné, ubytování a stravování (sobotní snídaně, oběd a večeře, nedělní snídaně).

PŘIHLÁŠKU zašlete nejpozději do 15. března 2016 na adresu: NIPOS-ARTAMA, Jan Pirner, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, tel.: 778 702 495, e-mail: pirner@nipos-mk.cz

Semináře mají akreditaci MŠMT č. 18 312/2014–1–554.
Upozornění: v případě pozdního odhlášení (tzn. méně než týden před zahájením semináře) ze seminářů vám bude účtován stornopoplatek ve výši náhrady vzniklých nákladů.