Seminář filmové výchovy pro pedagogy ZUŠ

Téma: Multimediální tvorba v rámci výtvarného oboru ZUŠ jako součást Filmové/Audiovizuální výchovy

SEMINÁŘ JE Z DŮVODU ZDRAVOTNÍ KRIZE V ČR PŘESUNUT NA JARO 2021. O NOVÉM TERMÍNU VÁS BUDEME INFORMOVAT V PRŮBĚHU PODZIMU 2020. 

 

místo konání: 

Moving Station – prostor pro současné umění a vzdělávání

Plzeň, Koperníkova 574/56, Jižní Předměstí

Pořádá NIPOS – ARTAMA ve spolupráci s Asociací pro filmovou a audiovizuální výchovu a sdružením Animánie. 

Seminář reaguje na velký rozvoj multimediální tvorby v rámci výuky Základních uměleckých škol. Cílem semináře je nabídnout pedagogům širší povědomí o soudobých trendech v oboru Filmové/Audiovizuální výchovy, která se v posledních letech také dynamicky rozvíjí. Vnímáme, že Filmová /Audiovizuální výchova je spojnicí a zároveň východiskem pro multimediální tvorbu ve formálním vzdělávání i v různých formách volnočasových aktivit. Oboru se začínají věnovat také první vysokoškolská pracoviště. Prostředí ZUŠ a odborníků, pedagogů základních a středních škol i neziskových iniciativ sdružených v Asociaci pro filmovou a audiovizuální výchovu spolu do této chvíli vědomě nespolupracovaly.  Tento stav bychom chtěli změnit a obě prostředí sblížit.

Seminář se soustředí na kontext a specifika výtvarného oboru – z toho důvodu bude obohacen o praktická cvičení orientovaná na tvorbu animovaných filmů. Účastníci však budou vedeni k základnímu osvojení výrazových prostředků filmů v obecné rovině. Seznámí se s náležitostmi filmového rozboru, který je možné aplikovat v obměnách na všechny filmové žánry. Část semináře bude věnována také výměně a sdílení pozitivních zkušeností samotných pedagogů.

Lektoři: Martina Voráčková, František Topinka

Kurzovné:1600 Kč bez ubytování. Ubytování můžeme po předchozí domluvě zprostředkovat.

Seminář je akreditovaný MŠMT v rámci DVPP. Účastníci obdrží osvědčení.

Maximální počet účastníků je 20 osob.

Po další informace se obracejte na Jiřího Forejta: forejt@nipos.cz, tel.: 723 744 883.