Seminář filmové výchovy a autorského práva

Téma: Právnické aspekty práce s audiovizuálními díly ve školním prostředí

SEMINÁŘ JE Z DŮVODU ZDRAVOTNÍ KRIZE V ČR PŘESUNUT NA JARO 2021. O NOVÉM TERMÍNU VÁS BUDEME INFORMOVAT V PRŮBĚHU PODZIMU 2020. 

místo konání: 

Aeroškola: Jirečkova 8, Praha 7 

Pořádá NIPOS – ARTAMA ve spolupráci s Asociací pro filmovou a audiovizuální výchovu a sdruženími Aeroškola a Fair Art.

Seminář se snaží svým zaměřením reagovat na nedostatečné povědomí učitelů a právních aspektech práce s audiovizuálními díly ve školním prostředí. Jedná se zejména o otázky legálního využití filmů pro vzdělávací účely v teoretické výuce v rámci různých předmětů, školních projekcí, přehlídek a festivalů. Seminář se zaměří na legální způsoby distribuce filmů do škol a využití filmových ukázek ve výuce. Dále se zaměří také na praktickou tvorbu audiovizuálních děl žáky, využívání již existujících děl v dětské tvorbě (hudební doprovod dětských filmů apod.), a na otázky nakládání s výtvory žáků, jejich publikování a další zpracování. Úvodní část semináře zasadí tuto problematiku do kontextu autorského práva a také se pokusí odpovědět na nejčastější otázky a příklady z praxe, které učitele trápí a se kterými si neví rady.

Druhá část semináře pak nabídne možnost prakticky si vyzkoušet konkrétní postupy přípravy audiovizuálních ukázek pro výuku a základní práci v editačních programech. Součástí druhého dne semináře bude také dílna zvukové postprodukce audiovizuálních děl.

Lektoři: Linda Arbanová, Ivan David, Vojtěch Dvořák, Aleš Paroulek

Kurzovné:1600 Kč bez ubytování. Ubytování můžeme po předchozí domluvě zprostředkovat.

Seminář je akreditovaný MŠMT v rámci DVPP. Účastníci obdrží osvědčení.

Maximální počet účastníků je 20 osob.

Pro další informace se obracejte na Jiřího Forejta: forejt@nipos.cz, tel.: 723 744 883.

.