Seminář – Autorské právo

Komplexní problematika ochrany a uplatňování autorských práv v praxi kultury

Seminář je určen pro pracovníky příspěvkových organizací zřizovaných státem, ÚSC a pro pracovníky obecních, městských a krajských úřadů.

Praha, 7. března 2013
Zasedací místnost Ministerstva kultury, Maltézské nám. 1, Praha 1

10:00 – 14:00

Účastnický poplatek 500 Kč
(neplaťte předem, po obdržení závazné přihlášky Vám zašleme fakturu) 

Přihláška ve formátu RTF zde ke stažení

Lektorka JUDr. Adéla Faladová
(Ministerstvo kultury, odbor autorského práva)