Seminář Aktuální vývoj v oblasti migrace a integrace – role kultury v integraci cizinců

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem vnitra ČR, si vás dovoluje pozvat na seminář Aktuální vývoj v oblasti migrace a integrace – role kultury v integraci cizinců.

V souvislosti s aktuálním vývojem v oblasti migrace se objevuje řada zkreslených informací, které následně přispívají k nevyvážené debatě a povědomí veřejnosti o této problematice.

Cílem semináře je pomoci pracovníkům kulturních organizací orientovat se v základních pojmech a trendech v oblasti migrace v ČR i v kontextu EU. V části věnované integraci budou prezentovány cíle a priority integrace a její realizace. Klíčovým tématem bude možnost podpory integrace prostřednictvím kultury jako nástroje vzájemného poznávání a respektu – seznámení cizinců s hodnotami české společnosti i kulturním dědictvím ČR, stejně jako podpory české veřejnosti v porozumění odlišným kulturám.

Seminář se koná dne 10. 11. 2016 od 10 hod. v zasedacím sále Ministerstva kultury, Maltézské nám. 1, Praha 1. Účast na semináři je bezplatná.

Registrace na http://registrace.nipos-mk.cz/Akce-seminar-listopad-migrace.

Pozvánka ke stažení zde: Pozvánka Aktuální vývoj v oblasti migrace a integrace – role kultury v integraci cizinců