Šrámkův Písek 2010

pře­hlídku šrám­kův písek letos mapo­val tis­kový zpra­vo­daj scar /  najdete zde informace o souborech a jejich inscenacích, roz­ho­vory s tvůrci i záznamy z diskusí s poro­tou (ke sta­žení ve for­mátu pdf):

scar č. 1 (1,68 MB)  / obsahuje pro­gram pře­hlídky a základní údaje  inscenacích

scar č. 2 (2,46 MB)

scar č. 3 (3,17 MB)

scar č. 4 (2,15 MB)

redakce: kateřina crhová, jakub hulák, petr klarin klár  /  grafická úprava: radek pokorný  /  foto: milan strotzer