Sborník z konference Active Ageing jako výzva pro kulturu v ČR

Ve dnech 29.–30. září 2016 se v Kongresovém centru Vavruška, Karlovo náměstí 5, Praha 2 uskutečnila Mezinárodní konference s názvem Active Ageing jako výzva pro kulturu v ČR. Tématem konference byla úloha kultury a umění v procesu aktivního stárnutí. Pořadatelem konference bylo Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS). Záměrem konference bylo přinést odborné i široké veřejnosti aktuální metodické inspirace a umožnit výměnu odborných poznatků v oborech a oblastech, které se uvedenou problematikou zabývají.

Na konferenci zaznělo několik příspěvků, které představily problematiku v českém a evropském společenském kontextu a z různých odborných perspektiv (zdravotnictví, andragogika, resort kultury). Většina příspěvků se pak věnovala příkladům dobré praxe z nejrůznějších oblastí (univerzity, muzea a galerie, knihovny, divadlo, film, lidová řemesla). Konference přinesla rovněž příklady zahraniční, a to konkrétně z Nizozemska, Německa a Slovenska.

Sborník v elektronické podobě ke stažení zde: activeageing_sbornik