Sborník příspěvků z konference Impulzy pro umělecké vzdělávání v České republice a Německu

Konferenci pořádal Goethe-Institut ve spolupráci s Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu (NIPOS) v Praze 27.února 2013.

Konference se konala pod záštitou Ministerstva kultury ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a České komise pro UNESCO.

Ve sborníku najdete příspěvky, které prezentovalo pět českých a pět německých expertů na oblast uměleckého vzdělávání. Pro zájemce mohou být inspirací zejména prezentace modelových projektů z Německa a  ČR, které byly vybrány ze čtyř oblastí: hudba, tanec, divadlo, kultura a komunita.

Vznik elektronické verze publikace finančně podpořil Česko-německý fond budoucnosti.

Sborník příspěvků z konference