Sborník příspěvků Diskusního fóra o uměleckém vzdělávání je na světě!

sbornik_titlV prosinci 2011 vydal NIPOS publikaci, která shrnuje příspěvky z meziresortního diskusního fóra pořádaného Ministerstvem kultury společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy: Umělecké vzdělávání a role kulturních institucí (22.–23. září 2011). Obsahuje příspěvky domácích i zahraničních autorů, mezi nimi i přehled formálního a neformálního vzdělávání v ČR, příklady dobré praxe z uměleckých oborů divadla, hudební výchovy, výtvarné výchovy, filmu, tance a tradiční lidové kultury, dále edukační projekty kulturních institucí a občanských sdružení. Součástí sborníku jsou výstupy ze dvou panelových diskusí i Závěry celého diskusního fóra, v příloze je zveřejněna Závěrečná zpráva OMC Pracovní skupiny pro součinnost ve vzdělávání, zejména uměleckém (Evropský program pro kulturu) a Soulský program: Cíle pro rozvoj umělecké výchovy (oficiální výstup z Druhé světové konference UNESCO o umělecké výchově v Soulu v r. 2010).
Sborník v PDF ke stažení zde.
Sborník v tištěné podobě je k dispozici v NIPOS (Blanická 4, 120 21 Praha 2).
Kontakt: Mgr. Kateřina Doležalová, tel. 221 507 976, e-mail: dolezalova@nipos-mk.cz .
Více informací o sborníku, výstupech diskusního fóra i následných iniciativách na www.umeleckevzdelavani.cz.