S.M.A.D. 2014

 

 

S.M.A.D. – Setkání mladých amatérských divadelníků
Dílna Šrámkova Písku – ŠUMPERK 2014

Pořádá o. s. Společnost amatérské divadlo a svět v odborné gesci NIPOS-ARTAMA a ve spolupráci s Městským divadlem, Střední zdravotnickou školou a MÚ v Šumperku. Projekt se uskuteční s finanční podporou Ministerstva kultury a města Šumperka.

Termín: 15.–24. 8., uzávěrka 30. 6. 2014. Příjezdy: v pátek 15. srpna 2014 do večera, odjezdy: v neděli 24. srpna 2014 ráno. Nutná účast PO CELOU DOBU dílny včetně závěrečné prezentace!

Věkový limit: 17–33 let, výjimky směrem nahoru jsou možné, ale konzultujte telefonicky, pod 17 let pouze ve výjimečných případech na základě dohody. Pro věk do 18 let vyžadujeme předložení písemného souhlasu alespoň jednoho z rodičů. S sebou: pohodlné oblečení, hudební nástroje, nápady a zvláštnosti (individuální požadavky lektorů jsou uvedeny u anotací jednotlivých tříd).

KURZOVNÉ:
2 500 Kč (kurzovné, doplňkový program, ubytování v domově mládeže v postelích a s určitou mírou soukromí 3–5 osob na pokoji) – doprava a strava za vlastní;

1000 Kč (kurzovné, doplňkový program, bez ubytování – vhodné pro místní či ty, kteří mají v Šumperku možnost bydlet u známých) – doprava a strava za vlastní. Pro stravování existuje v Šumperku široká škála možností včetně kuchyňky v domově mládeže.

PŘIHLÁŠKY zasílejte nejpozději do 30. června 2014 na adresu: NIPOS-ARTAMA, Alena Crhová, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2 nebo e-mailem: crhova@nipos-mk.cz. INFORMACE: Alena Crhová, tel.: 221 507 968, 604 569 781, Karel Tomas: 221 507 932, 603 480 111, tomas@nipos-mk.cz.

TŘÍDY aneb NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT:

A – JEVIŠTNÍ POEZIE POEZIÍ JEVIŠTĚ
Lektor PAVEL KHEK – pedagog, režisér a umělecký šéf Divadla v Mladé Boleslavi
Zapomeňte na recitaci, na umělecký přednes – báseň jako moderní divadlo. Lze vůbec inscenovat poezii? Dílna se pokusí přetvořit mnohdy abstraktní básnický text v konkrétní jevištní tvar. Může být taková adaptace poezie pro báseň obohacující či naopak…? Jak lze pracovat s divákovou fantazií? Básně z děl vybraných spisovatelů nabízejí mnoho prostoru pro jevištní metaforu a my se pokusíme zjistit, kdy je ještě čitelná a kdy už ne. Česká literatura dvacátého století je plná vynikajících básníků. Dokážeme jejich dílo „přečíst“ a dát mu sdělnou jevištní podobu za pomoci všech divadelních prostředků (herec, scéna, kostým, pohyb, hudba)? V neposlední řadě může být právě poezie výborným materiálem ke zlepšení jevištní mluvy, ale nebojte, budeme se vyjadřovat celým tělem. Jak vidno, je před námi mnoho lákavých otazníků…
Účastníci dílny, prosím, seznamte se (podrobně) s díly českých básníků Jiřího Wolkera, Vladimíra Holana, Františka Halase, Jiřího Ortena, Jaroslava Seiferta, Jana Skácela a Václava Hraběte. Alespoň pět básní, které vás nejvíc osloví, s sebou přivezte a jednu z nich nazpaměť naučenou.

CD – JAK UMŘÍT NA DIVADLE I VE FILMU…
Lektoři JAKUB NVOTA – slovenský režisér a PETR NŮSEK – choreograf, učitel a poradce dobových šermů a bojů
Milí, na smrť idúci frekventanti. Ako to bude vyzerať? Naštudujeme spolu najslávnejšie scény od Shakespeara, kde je prítomný súboj.
Napr: Hamlet vs. Laertes (plus celý záver), Zabitie Polonia, Romeo vs. Merkucio, Jago vs. Cassio a iné (… môžete si doniesť vlastné návrhy scén podĺa toho, čo ste čítali a poznáte…). A naštudujeme ich najprv tak, že budeme poznať podstatu diela, texty! a budeme spolu riešiť postavy dramaturgicky, ich charakter, zvyky, povahy, zámery a to všetko sa potom prenesie do povahy súboja, vytvorí jeho špecifickú podobu, ktorá bude ďalej rozprávať príbeh postáv a bude v sebe mať vztah a situáciu. A súboj sa bude ďalej inscenovať v špecifikácii, ako by to bolo pre divadlo a ako by to bolo pre film.
To je všetko. S pozdravom: Smrť patrí na forbínu! sa tešia Petr a Jakub!

F – Proč bychom se netěšili aneb ZKÁZA HLAVNÍHO MĚSTA
Lektor JOZEF KRASULA – slovenský režisér a pedagog
Z každej strany sa na nás rúti nejaká katastrofa: sme ohrozovaní teroristami, prasacou chrípkou, debilnými politikmi, geneticky modifikovanými potravinami, mimozemšťanmi, AIDSom, náboženskými fanatikmi, ozónovou dierou, kravskými prdmi, nedostatkom pitnej vody, blížiacim sa koncom sveta… No, dosť dôvodov na to, aby sme sa zamysleli nad tým, že ako je to s nami naozaj. Má ešte šancu láska, radosť života, tvorivosť, priateľstvo, hra? Vlastnou dramatizáciou poviedky sovietskeho spisovateľa Jefima Zozulju sa pokúsime hľadať odpoveď.
Komu je dielňa určená?
Záujemcom, ktorí majú aspoň základnú skúsenosť s divadlom a chcú si vyskúšať prácu herca, dramatika, režiséra, scénografa, hudobného dramaturga…

H – DIVADELNÍ DÍLNA NEVERBÁLNO
Lektor MICHAL HECHT – mim, režisér, pedagog HAMU Praha
Účastníci by se měli na dílně seznámit se základy klasické i moderní pantomimy, improvizace, akrobacie a jevištního pohybu vůbec. Dále si osvojí techniky rovnováhy, vyzkouší si i přemety a salta. Další oblastí, kterou se budeme v tomto týdnu zabývat, je obecný jevištní a scénický pohyb, improvizace a etudování na zadaná témata a s jejich pomocí tvoření vlastních neverbálních příběhů.
Může se přihlásit každý, kdo má rád pohyb a chce si ověřit, jaké možnosti tento prostředek na jevišti skýtá. Potřebujete vhodný oděv a dostatek energie (to ale u všech tříd). Dále s sebou přivezte několik svých oblíbených hudebních nahrávek. Vada řeči není na závadu.

V – AUTORSKÝ COUNTRY MUZIKÁL
Lektor Vojtěch Štěpánek – herec, režisér Divadla Komedie Praha
Autorsko-režijní dílna. Co se vám vybaví, když se řekne české country? Zasněnost. Bláhovost. Na druhou stranu ale i jakási zemitost a poctivost. Poezie i mudrování. Touha po dobrodružství, rybička od Májky. Zidealizované kovbojství a ignorace faktu, že Little Bighorn je jen jednou z kapitol hrůzné genocidy původního obyvatelstva nového světa. Láska ke koním, lesům a týrákům současně. Romantizace nuznosti prázdných kapes i zvláštní vzrušení z nepohodlí a skromnosti. Lyrika i epika. Banální popěvky jako Hej Mary Lou, sejdem se v Nashwillu, sejdeme se v Nashwillu, hej hej Mary Lou. Proč tomuto hudebnímu žánru, jenž se u nás těší tak obrovské popularitě a má na naší hudební scéně širokou a pevnou základnu, není věnován žádný český muzikál? Při tom country je tak rafinované, že unese divokou nadsázku stejně jako silné emoce či poetické obrazy.
Naším úkolem bude vytvořit první český autorský country muzikál s živou hudbou na jevišti.
Autorská část naší dílny bude o vymyšlení silného příběhu a všech mluvených textů a písní včetně hudby. Režijní část naší dílny spočívá v inscenování autorského příběhu a autorských písní, a to tak, aby výsledný jevištní tvar nebyl jen písňovým pásmem, ale aby sděloval ucelený příběh a sděloval jasné poslání. Součástí režijní práce bude příprava koncepce scénografické a kostýmní.
Požadavky – schopnost hrát na nějaký nástroj, minimálně na dřívka! Tento nástroj vzít s sebou, jde-li o nástroje těžko převozné, konzultovat předem s lektorem či s Alenkou a Karlem. Nestydět se zpívat bez ohledu na kvalitu zpěvu. Touha makat přesčas, láska k lančmítu. A také nějaké country prvky v šatníku či výzbroji.
Důležité upozornění: Pokud vás dílna zajímá a neumíte zpívat, nenechte se tím odradit, nejde o Superstar, jde především o tvorbu! Můžete na dílně odhalit autorský nebo režijní talent a o to jde především. Nejde o to někoho traumatizovat nuceným zpěvem.

PŘIHLÁŠKA_SMAD_2014 ve formátu rtf