S.M.A.D. 2012

S.M.A.D. – Setkání mladých amatérských divadelníků
Dílna Šrámkova Písku – ŠUMPERK 2012
17.–26. srpna 2012

Pořádá OS Společnost amatérské divadlo a svět v odborné garanci NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Městským divadlem, Střední zdravotnickou školou a MÚ v Šumperku. Projekt se uskuteční s finanční podporou Ministerstva kultury a města Šumperk.

VŠEOBECNÉ podmínky platné PRO VŠECHNY:
Termín:
17.–26. 8., uzávěrka 24. 6. 2012. Příjezdy: v pátek 17. srpna 2012 do večera, odjezdy: v neděli 26. srpna 2012 ráno, vlastní dílna: 8 dní mezi tím. Nutná účast PO CELOU DOBU dílny včetně závěrečné prezentace!
Věkový limit: 17–30 let, výjimky směrem nahoru jsou možné, ale konzultujte telefonicky, pod 17 let (počítá se den zahájení dílny) pouze ve výjimečných případech na základě dohody. Pro věk do 18 let vyžadujeme předložení písemného souhlasu alespoň jednoho z rodičů.
S sebou
(pro všechny dílny – pokud jsou nějaké individuální požadavky, jsou uvedeny u anotací jednotlivých tříd): pohodlné oblečení, ve kterém můžete pracovat, obuv taktéž vhodná. Jakékoliv nápady, hudební nástroje, zvláštnosti si přivezte s sebou. Psy ani jiné domácí mazlíčky nebrat!

KURZOVNÉ:
2 300 Kč
(kurzovné, doplňkový program, ubytování v domově mládeže v postelích a s určitou mírou soukromí 3–5 osob na pokoji) – doprava a strava za vlastní;
1000 Kč (kurzovné, doplňkový program, bez ubytování – vhodné pro místní či ty, kteří mají v Šumperku možnost bydlet u známých) – doprava a strava za vlastní.
Pro stravování existuje v Šumperku široká škála možností včetně kuchyňky v domově mládeže.

Vaše přihláška bude brána v úvahu při zařazování do tříd podle došlého pořadí. V zájmu urychlení komunikace volte prosím adresu pro zaslání v pořadí: e-mail, fax, osobní předání, normální pošta a uvádějte takovou adresu či telefonické spojení, které bude skutečně platné. Berte ohled i na svou nepřítomnost v bydlišti o prázdninách a zajistěte si možnost vyřízení vzkazu. V polovině července obdržíte potvrzení své účasti v konkrétní třídě a číslo účtu (dříve žádné peníze neposílejte!!!). Po dohodě je možné vystavit i fakturu.

PŘIHLÁŠKY zasílejte nejpozději do 24. června 2012 na adresu: NIPOS-ARTAMA, Alena Crhová, P.O.BOX 12 / Blanická 4, Praha 2, nebo e-mailem: crhova@nipos-mk.cz. INFORMACE: Alena Crhová, tel.: 221 507 968, 604 569 781, Karel Tomas: 221 507 932, 603 480 111, tomas@nipos-mk.cz. Z ciziny přidejte k telefonům předčíslí +420.


TŘÍDY aneb NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT:

O – Ondřej Lipovský (herec, režisér, scénograf)
O. L. vystudoval katedru nonverbálního divadla u prof. Turby na HAMU a grafiku u prof. Kokolji na AVU. V letech 2005-2006 studoval v Číně na Academy of Art Hangzhou obor kaligrafie. Je spoluzakladatelem improvizačního souboru KREPSKO. Pracoval s Danielem Gulkem a Pierrem Bulandem, vystupoval v představení Hanging Man v Divadle mimů Alfred ve dvoře a na festivalu Mimos v Périgueux, dále v inscenaci Grim, Grim, společném projektu Divadla Archa a japonského tanečníka Butó Mina Tanaky. Od r. 2007 spolupracuje s Lenkou Tretiagovou (taneční studio Light v Praze), je pedagogem experimentálního projektu Tanec školám. Atd, atd. Pracoval i v NIPOS-ARTAMA jako metodik pro dětskou výtvarnou tvořivost.

MLHU TVRDOU TUŽKOU (Lafontaineovy bajky formou komedie dell`arte)
Tentokrát něco na způsob komedie dell arte, leč v poněkud šílenějším duchu. Text se kterým se bude pracovat: vyjdeme z malé, kompaktní a čitelné formy Lafontaineových bajek, které poskytují vhodný základ, hravý, svižný a nepsychologizující, dobře odpovídající jednoduchým zápletkám komedie dell`arte. Z komedie dell` arte budeme čerpat inspiraci pro jevištní formu, ale nepůjde ani tak o rekonstrukci této starobylé divadelní tradice ani o úplné pojmutí a probádání všeho, co s ní souvisí. Budeme hledat vlastní formu, která se zrodí z individuálních potřeb a dispozicí každého jendotlivce.
Pužijeme to funkční a účelné, co nám komedie dell` arte nabízí: stylizovaný pohyb a gesto, detailní přesná práce s dynamikou a tempem, jevištní iluze – nadsázka – zkratka – maska (zatím jen ve výhledu, protože masky je třeba ještě vyrobit), práce s hlasem jako čistým médiem zvuku, odděleného od jazykových významů, zkoumání, jakou informaci zvuk sám o sobě obsahuje a jaký má výraz – a přidáme ještě práci ve skupině – chór – sbor – multiplicita – opakování.
Domácí příprava:
Účastník dílny v konsumu zakoupí 30-40 lahví okurek v sladkokyselém nálevu, které za zpěvu písně: „A já pořád kdo to je, kdo mi nedá pokoje“ vyprázdní do vany zajištěné zátkou. Poté se rituálně svlékne a v připravené směsi vykoná koupel. Příjemně šimrán znojemskými okurčičkami, nevázaně se cachtaje a šplouchaje, vžívá se do něžné duše tvora, jemuž dopřáno tráviti v takovém stimulujícím prostředí celý život. Fakíři mohu si koupel zostřiti přidáním ¾ l koncentrované kyseliny solné, ale okurčičky tím dost utrpí. Na závěr potopí se frekventant zcela a nevynoří se dříve, než se mu podaří uchopit ústy a schroustat jednu celou okurčičku. Kdo má již svou rituelní koupel za sebou, dává to najevo tak, že po zbytek dne viditelným způsobem žvýká červený lakmusový papírek. Okurky z koupele rozešle v úhledných balíčcích dalším potenciálním účastníkům S.M.A.D. Bude jich použito jako pozvánek.
___________________________________

C – Petr Nůsek (choreograf, učitel a poradce dobových šermů a bojů, specialista na zbraně a zbroj pro filma divadlo, šermíř v šermířských představeních a show, bojovník, šermířský a herecký dubl ve filmu).
Vyučuje francouzskou a italskou školu šermu se zaměřením na inscenování, úpol, rekonstrukci, filosofii a etiku. Je jediným českým pedagogem, který se zabývá systematickou výukou boje evropskou a orientální šavlí. Za svou kariéru v oboru historického šermu úspěšně realizoval nebo se podílel na množství projektů v Česku i zahraničí. Se svým týmem reprezentoval Českou republiku na World Festu v americkém Missouri. Pracoval v Dánsku, Německu, Itálii a dalších zemích. Podílel se na mnoha filmových projektech (např. druhý díl Letopisů Narnie – Princ Kaspian).
Bližší viz: www.petr-nusek-argo.com, www.argo-movie.com, www.skolasermu.cz, www.agentura-argo.cz či www.housuvmlyn.cz

ŽENA JE NEJLEPŠÍ ZBRAŇ
Vše o umění žen, které stály z očí v oči nebezpečí, boji a válce.
Ženský boj – o muže, s muži či proti nim, vždy ale s grácií a přiměřenou zákeřností – jednoduše tak, jak je ženám vlastní.  Budeme bojovat se zbraněmi i bez. Nebudeme se bránit použít všechno, co nám přijde pod ruku. Zatímco muž sáhne po meči, žena má navíc po ruce jehlice, vějíř, pudr či ostrý jazyk a neváhá je použít. Budeme stavět soubojové choreografie a najdeme pro ně odpovídající herecké výrazy.
POZOR! Pokud by se vám teď zdálo, že je dílna určena výhradně ženám, dívkám, slečnám atp., nenechte se mýlit. Přítomnost mužů je žádoucí a vítaná. Za případná příkoří, kterých se jim ze strany spolufrekventantek možná dostane, získají nepopiratelnou výhodu v budoucích „soubojích“ s něžným pohlavím.
S sebou:
Pohodlné oblečení a obuv na pohyb, hřebeny, vějíře, lulky, pudr či jiné neočekávané zbraně; volitelná je příručka Giacomo Casanovy či Madame de Pompadour – neboť i svádění se počítá do bojových technik. Zcela jsou vyloučeny příručky z pera Lucrezie Borgii a podobné materiály.
Během dílny bude obnovena tradice rituálu „historické večeře“ na trávě v parku. Spolupráce s dílnou „Zkrocení zlé ženy“ není vyloučena.
____________________________________

A – Pavel Khektato třída je již obsazená
Do dvaadvaceti se o divadlo nezajímal vůbec, s o to větší vervou se do něj zakousl před deseti lety. Vystudoval DAMU – obor režie činoherního divadla – z pedagogů se mu nejvíce zapsali pod kůži Karel Kříž, Jaroslava Adamová a Vladimír Franz.
Už během studia začal režírovat – jak v oblastních divadlech (Mladá Boleslav, Kladno) – tak vlastní projekty (Sen noci svatojánské, Deburau, Něžná, To i Ono aj.). V současnosti své působení rozšířil o spolupráci s Městským divadlem ve Zlíně (Kdo je tady ředitel, Ženitba, Krása na scéně).

KROCENÍ ZLÝCH ŽEN
Jedna z prvních Shakespearových her se v originále jmenuje The Taming of the Shrew. Slovo „SHREW“ ovšem neznamená pouze hubatou ženu, dračici, saň – ale koncem patnáctého století splývalo se slovem „ĎÁBEL“. My si Zkrocení zlé ženy vezmeme jako výchozí bod – možná ovšem skončíme u exorcistického vymítání ďábla. Budeme si klást otázku, kdy je to ještě vášnivý vztah a kdy už je to domácí násilí a jestli jsou muž a žena opravdu dva rozdílné živočišné druhy. Účastníci se seznámí se Shakespearem jako divadelním fenoménem, zkusí si Shakespearův blankvers a rozehrání situací (které Shakespeare nabízí) v nejrůznějších stylech, žánrech a druzích divadla. To vše v lehce komediálním duchu, i když plánujeme i spolupráci s dílnou Petra Nůska.
Požadavky:

– Přečtení hry W. Shakespeare – Zkrocení zlé ženy v překladu Martina Hilského.
– Přečtení knihy Johna Graye – Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše.
– Oblečení, které je vhodné na intenzivní divadelní zkoušení a které dělá z žen ženy a z mužů muže, pro předváděčky mějme sbalenou taktéž sukni, boty na mírném podpatku (ženy), tmavé kalhoty, košili černou a bílou a polobotky (muži).
– Pokud se přihlásíte, popřemýšlejte o věcech (předmětech), které jsou pro vás osobně atributem ženy a muže, pokud to nebude vestavěná kuchyně či poslední model sportovního auta, vezměte ji do Šumperku.
____________________________________

B – Juraj Benčík (slovenský mim a herec, ktorý sa okrem svojho oboru venuje aj réžii a scenáristice) – tato třída je již obsazená
1989    Absolvoval pod vedením docenta Pavla Mikulika Vysokú školu Múzických umení.
1989    Nastúpil ako herec do súboru Divadla SNP v Martine.
1992    Umelecký šéf súboru v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene.
1993    Člen súboru Bábkového Divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici
1995 – do s.   Žije v Bratislave
1996 – 2002   Úspešne pracoval v súboru svetoznámeho míma Milana Sládka v Divadle Aréna.
2003 – 2007   Sa venuje sólovej pantomíme a činohre.
2004 – 05, 07   Šumperk
2008 – 2010   Autor projektu, organizátor a lektor Národnej divadelnej dielne Levoča
2008 – 2009   Účinkoval v projektoch Divadla Vertigo v Budapešti
2008 – 2010   Založil a viedol Štúdio pantomímy pri Divadle a.ha. v Bratislave
2009    S polupracoval s Operou SND v inscenácii „Predaná nevesta“
2010 – 2012   Pôsobil ako herec, mím a clown v incenácii Corteo kanadského Cirque du Soleil
2012    Spolupracuje s Činohrou SND v inscenácii „Oblaky“

RITUÁLNE DIVADLO
Drahé divošky a vážení primitívni divosi, divadlo je vraj od slov dívať sa a diviť sa a možno aj od divieť.
Divadlo vzniká z rituálu, který sloužil lidem k ovládnutí neznámých sil. Jako náboženský úkon znamenal rituál určitý druh jednání, které si utvořilo stabilní formu, pevný tvar. Uvnitř rituálů se přes symboly kodifikovaným jednáním předávají poznatky a zkušenosti, ke kterým dospěli předkové lidí.
Rituál komunikuje ne s člověkem, ale s tajemnou neznámou a neuchopitelnou silou, která ovlivňuje život kmene (přírodní jevy a události). Viac sa spolu dozvieme v tvorbe a hre na rituály, aké nám len prídu na um v Šumperku, pod košatou lipou rastúcou vedľa Vášho internátu.
Keď sa chcete prihlásiť do tejto triedy, zabudnite na civilizáciu a pripravte sa na návrat do divočiny:)
Požadavky:

Každý by si mal priniesť zo sebou jeden predmet, o ktorom je presvedčený, že má magickú moc, jeden rytmický hudobný nástroj (každý by mal mať svoj vlastný ), potreby na kreslenie a na ručné práce – dievčatá šitíčkoa chlapci aspoň ostrý nožík a mali by si prečítať niečo o tom, čo je to mýtus, prípadne priniesť, ak majú, knihu,v ktorej tie mýty nájdu.
A napokon by mali mať jedno oblečenie, ktoré bude možné použiť tak, že sa už potom nebude dať použiť nijak 🙂  ____________________________________

F – Jozef Krasula (slovenský režisér, pedagog) – tato třída je již obsazená
Pôsobí ako lektor réžie na školiteľských podujatiach amatérskeho divadla v Česku aj na Slovensku. Vyučuje herectvo na Súkromnom konzervatóriu D. Kardoša v Topoľčanoch. Žije a tvorí v Bratislave a v Partizánskom. Je prezidentom Slovenského strediska Medzinárodnej asociácie amatérskeho divadla a zakladateľom a spolumajiteľom Galérie Michalský dvor v Bratislave. Napriek skúsenostiam sa stále dokáže nadchnúť pre dobrú vec a urobiť pre ňu všetko. Pred tridsiatimi rokmi spoluzakladal Divadelné združenie v Partizánskom, ktoré si svojou špecifickou poetikou získalo divákov po celom svete a úspešne funguje doteraz. Medzitým stihol pričuchnúť k novinárčine aj založiť galériu, ktorá si za roky svojho pôsobenia vybudovala slušné renomé. Stále verí, že lepšie časy pre umenie u nás ešte len prídu.

AUTORSKÉ DIVADLO (režijno-herecká dielňa)
Motto: „Žijeme v dobe, kedy sa môže stať všetko.“
Predstavte si, že by sme vaše obľúbené texty rozstrihali nožničkami na jednotlivé repliky, potom by sme ich dobre premiešali a začali znovu náhodne ukladať k sebe. Je možné, že sa v jednom výstupe stretne Hamlet s Ninou Zariečnou. Júlia s Kočkarevom alebo Maryša s Tartuffom. Možno vzniknú absurdné dialógy, ktoré nebudú mať zmysel, ale aj zaujímavé, nečakané a napínavé texty. Možno vzniknú inšpiratívne situácie, nečakané spojeniaa podnetné scény. Bude len na nás, čo s nimi urobíme. Či dokážeme ponúknutú šancu využiť na vznik nového zmysluplného textu a predstavenia.
Požadavky:

Uchádzači o prácu v tejto dielni si so sebou prinesú 2-3 obľúbené divadelné hry, môžu byť aj vlastné texty.(Upozornenie: dielňa je určená uchádzačom so skúsenosťami v práci s amatérskym lebo iným divadlom)   
____________________________________

G – Patrik Lančarič (slovenský divadelný a filmový režisér, pedagog) – tato třída je již obsazená
Divadelný a filmový režisér, absolvoval štúdium réžie na Divadelnej fakulte VŠMU v roku 2000.
V rokoch 2002-2004 bol umeleckým šéfom činohry Štátneho divadla Košice. Vykonával pedagogickú činnosť na VŠMU v Bratislave a na DAMU v Prahe. Ako režisér spolupracoval s mnohými zahraničnými divadlami v Nemecku (Thalia Theater Hamburg, Schauspiel Frankfurt), Nórsku, Estónsku, Litve, Rusku, Anglicku, Poľsku, Švajčiarsku, Holandsku, Portugalsku, Luxembursku a.i. Na Slovensku pravidelne spolupracuje so štátnymi i nezávislými profesionálnymi súbormi. Jeho filmovým debutom je slovenský film Rozhovor s nepriateľom (2007), na ktorom sa podieľal aj ako scenárista. V roku 2008 vzdal prostredníctvom dokumentárneho filmu poctu hereckej legende Ladislavovi Chudíkovi. V súčasnosti dokončuje celovečerný dokumentárny film HRANA a pripravuje svoj druhý hraný film RUNNING HEAD, ktorý je vo fáze pre-production.

ROMANTIZMUS (…a jeho jed v 21. storočí)
Nie gýčové obrázky so západom slnka! Nie presladené tóny gýčovej hudby! Skutočný romantizmus je niečo úplne iné. Čo iné?
Ako pomôcka nech slúžia termíny ako SLOBODA, INDIVIDUALITA, CIT, VÁŠEŇ… O tom bude naša práca. No, rozhodne nepôjde o nijaký historický exkurz a nepôjde ani o nekrofilnú exhumáciu doby 19. storočia, ani nijakého jej predstaviteľa. Budeme hľadať v našich životoch a v dobe, ktorú žijeme. Ide o to, pochopiť podstatu a tú potom pretaviť do moderného divadelného tvaru.
Romantický intelektuál pohŕdal dobre vychovanými ľuďmi, vystavoval na obdiv svoju výnimočnosť a čudáctvo, pohŕdal empíriou a matematikou, dôveroval len inštinktom, intuícii, fantázii, veril nie vedeckému výskumu, ale citu.
Kantova formulácia „génius tvorí ako príroda“ sa stala jednou zo základných dogiem celého romantizmu. Z tohto potom romantizmus odvodzoval právo génia na to, aby sa striasol všetkých tiesnivých a všedných právd.
Úloha pre účastníkov triedy:
– Priniesť hudbu (G. Mahler, F. Chopin, F. Schubert, F. Liszt, R. Wagner, P. I. Čajkovskij a ďalší).
– Priniesť súčasnú hudbu (pokojne populárnu), ktorá podľa vášho pocitu napĺňa kritériá romantizmu.
– Priniesť čokoľvek, čo podľa vášho názoru súvisí s témou.

Přihláška ve formátu doc – Prihlaska