S.M.A.D. 2011

S.M.A.D. – Setkání mladých amatérských divadelníků
Dílna Šrámkova Písku – ŠUMPERK 2011
19.–28. srpna 2011

Pořádá OS Společnost amatérské divadlo a svět v odborné garanci NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Městským divadlem, Střední zdravotnickou školou a MÚ v Šumperku. Projekt se uskuteční s finanční podporou Ministerstva kultury a města Šumperk.

Termín: 19.–28. 8., uzávěrka 24. 6. 2011. Příjezdy: v pátek 19. srpna 2011 do večera, odjezdy: v neděli 28. srpna 2011 ráno, vlastní dílna: 8 dní mezi tím. Nutná účast PO CELOU DOBU dílny včetně závěrečné prezentace!

Věkový limit: 17–30 let, výjimky směrem nahoru jsou možné, ale konzultujte telefonicky, pod 17 let (počítá se den zahájení dílny) pouze ve výjimečných případech na základě dohody. Pro věk do 18 let vyžadujeme předložení písemného souhlasu alespoň jednoho z rodičů.

S sebou (pro všechny dílny – pokud jsou nějaké individuální požadavky, jsou uvedeny u anotací jednotlivých tříd): pohodlné oblečení, ve kterém můžete pracovat, obuv taktéž vhodná. Jakékoliv nápady, hudební nástroje, zvláštnosti si přivezte s sebou. Psy nebrat!
V letošním roce otevíráme 5 tříd po cca 12–16 účastnících. Zvažte svoji volbu, zejména volbu náhradních tříd, do kterých byste šli bez pocitu křivdy, že vám něco uteklo! Pokud o žádnou náhradní třídu nebudete mít zájem, přihlášku zašlete co nejdříve, jinak se vystavujete nebezpečí, že nebudete přijati vůbec. V polovině července obdržíte potvrzení své účasti v konkrétní třídě a číslo účtu (dříve žádné peníze neposílejte!!!). Po dohodě je možné vystavit i fakturu.
I v letošním roce bychom se pokusili zajistit pro účastníky dílny trička v hodnotě cca 100 Kč, v případě vašeho zájmu to prosím vyznačte v přihlášce.

Kurzovné:
2 200 Kč
(kurzovné, doplňkový program, ubytování v domově mládeže v postelích a s určitou mírou soukromí 3–5 osob na pokoji) – doprava a strava za vlastní;
900 Kč (kurzovné, doplňkový program, bez ubytování – vhodné pro místní či ty, kteří mají v Šumperku možnost bydlet u známých) – doprava a strava za vlastní. Pro stravování existuje v Šumperku široká škála možností včetně kuchyňky v domově mládeže.

Třídy:

A – SHAKESPEARE VE 168 HODINÁCH
Prozkoumat v jediném týdnu celý fenomén jménem Shakespeare je zhola nemožné. V naší dílně se o to přesto pokusíme. Účastníci si zkusí Být či Nebýt Othellem i Desdemonou, Romeem i Julií – či milencem, kterého Puk pronásleduje po athénském (šumperském) hvozdu. Kromě rozboru vybraných shakespearových her se probereme nejrůznějšími podobami shakespearovského verše (blankversu) a zkusíme hledat psychosomatické předpoklady herecké práce na Shakespearových postavách.
Účastníci se seznámí se základním (činoherním) rozehráním dramatické situace v prázdném prostoru, jak tomu bývalo na alžbětinském jevišti.
To vše pod heslem: „Tři prkna, dva herci, jedna vášeň.“
Přivézt:
Oblečení na zkoušení – sukně a boty na mírném podpatku – košile a černé kalhoty.
Načíst:
Shakespeare – Sen noci svatojánské (překlad Martin Hilský), Shakespeare – Romeo a Julie (překlad Martin Hilský), znalost ostatních Shakespearových textů, případně další alžbětinské literatury vítána:-).

Lektor třídy A – PAVEL KHEK
Do dvaadvaceti se o divadlo nezajímal vůbec, s o to větší vervou se do něj zakousl před deseti lety. Vystudoval DAMU – obor režie činoherního divadla – z pedagogů se mu nejvíce zapsali pod kůži Karel Kříž, Jaroslava Adamová a Vladimír Franz. Už během studia začal režírovat – jak v oblastních divadlech (Mladá Boleslav, Kladno) – tak vlastní projekty (Sen noci svatojánské, Deburau, Něžná, To i Ono aj.). V současnosti své působení rozšířil o spolupráci s Městským divadlem ve Zlíně (Kdo je tady ředitel, Ženitba, Krása na scéně).

 

B – PLATFORMA PLOCHY (moderné bábkarské postupy)
Dielna sa zameriava na využitie moderných princípov bábkového divadla. Podstatou tohtoročnej dielne je divadlo predmetu alebo tzv. objektové divadlo, ktoré sa orientuje na animáciu a využitie scénického objektu na javisku. Cieľom je rozvoj tvorivého myslenia a osvojenie si základných postupov pri práci so scénickým objektom ako so základným významovým prvkom.
Elementom, ktorý bude v centre nášho záujmu bude viacvýznamový predmet plochy.
Jedným z cieľov dielne je prakticky skúmať využitie predmetu plochy ako scénického a výrazového prvku na javisku. Frekventanti absolvujú tvorivé cvičenia a úlohy, pri ktorých budú hľadať rôzne (originálne) uplatnenia plochy v scénickom priestore. Úlohou frekventantov bude z viacerých hľadísk (z priestorového, ideového, komunikačného atď.) hľadať funkcie plochy a zúročiť ich pri inscenovaní javiskového diela.
Potrebné pomôcky:
Pevná plocha 50cm x 50cm (materiál podľa ľubovôle; odporúčam: plast, plexisklo, polystyrén, tvrdený polystyrén, obrazové plátno, sololit…)

Lektor třídy B – PETER PALIK (slovenský autor, dramaturg, režisér)
Narodil sa v Bojniciach. V roku 2003 vyštudoval environmentálnu výchovu na Univerzite M. Bela v Banskej Bystrici. Neskôr bol prijatý na Divadelnú fakultu VŠMU v Bratislave, kde vyštudoval bábkarskú réžiu a dramaturgiu. Od roku 2005 spolupracuje ako dramaturg a režisér s Bratislavským bábkovým divadlom. V roku 2008 pracoval ako interný režisér v Slovenskom rozhlase v Bratislave (v súčasnosti spolupracuje so SRo ako externý režisér). V tom istom roku sa stal dramaturgom Bábkového divadla Žilina. Venuje sa výhradne bábkovému divadlu a divadlu predmetu. Pri tvorbe využíva netradičné divadelné a scénické postupy. Ako dramaturg spolupracoval s režisérskymi osobnosťami ako Jozef Krofta, Jozef Bednárik alebo Milan Sládek. Je autorom dvoch detských kníh. Píše bábkové hry a scenáre. Je členom Klubu nezávislých spisovateľov. S amatérskymi i profesionálnymi divadelníkmi striedavo pracuje v Prievidzi, v Bratislave a v Žiline. Na Šumperku pracoval jako lektor loni.

 

G – CLOSER – Na dotek / Bližšie od Teba
Autorské divadlo – kolektívna tvorba (herecká aj réžijno-dramaturgická).Práca v dielni bude zameraná na tvorbu situácii postavených na problémoch lásky a vzťahov. Vo všetkých možných aj nemožných podobách ich naplnenia i nenaplnenia. Pôjdeme až do špiku kostí.
Milostný trojuholník, nevera, túžba po naplnení, strach z hlbšieho vzťahu, zrada, zamilovanie, rozchod, žiarlivosť… a pod.
Základná inšpirácia:
PATRICK MARBER – CLOSER (divadelná hra) v českom preklade NA DOTEK a v slovenskom BLIŽŠIE OD TEBA. Nebudeme text inscenovať, necháme sa ním len voľne inšpirovať a bude hľadať vlastné situácie na základe osobnej skúsenosti.
Povinné:
Prečítať si hru PATRICKA MARBERA – CLOSER a priniesť si ju so sebou! Zjistit, co je to „špik kostí“!! Pozrieť si sfilmovanú verziu CLOSER, česky NA DOTEK (réžia: Mike Nichols, hrajú: Natalie Portman, Jude Law, Clive Owen a Julia Roberts, 2004).
Pozrieť si film EYES WIDE SHUT, česky SPALUJÍCÍ TOUHA (réžia: Stanley Kubrick, hrajú: N. Kidman, T. Cruise, 1999), natočený podle Snových novel Arthura Schnitzlera (1926). Priniesť dobrú hudbu.

Lektor třídy G – PATRIK LANČARIČ (slovenský divadelný a filmový režisér, pedagog)
Divadelný a filmový režisér, absolvoval štúdium réžie na Divadelnej fakulte VŠMU v roku 2000. V rokoch 2002-2004 bol umelecký šéf činohry Štátneho divadla Košice. Ako pedagóg pôsobil na VŠMU v Bratislave a na DAMU v Prahe. Od roku 2007 externe spolupracuje s katedrou scénografie na VŠMU. Za 8 rokov svojej profesionálnej kariéry vytvoril vyše 20 divadelných inscenácií doma i v zahraničí napríklad s divadlami Thalia Theater Hamburg, Teatret Vart Molde, Pilot Theatre York, Vat teater Tallinn, Astorka KORZO ´90, Štúdio L+S, Slovenským národným divadlom… Je režisérom a scenáristom filmu Rozhovor s nepriateľom (2007) a dokumentárneho filmu Ladislav Chudík (2008). V roce 2002 přijel poprvé do Šumperku, zamiloval se do něj a od roku 2004 jsou si věrní.

 

H – FILMOVÁ DÍLNA – GROTESKA
Na týdenní dílně v Šumperku se účastníci seznámí se základy pantomimy, anatomií gagu, tvorbou příběhu a jejich použitím v kinematografii. Němá groteska jakožto filmový žánr rozesmávala diváky od počátků filmu s postavou Charlieho Chaplina až po dnešek s Mr. Beanem. Proto není na škodu si něco takového vyzkoušet na vlastní kůži.
Všichni účastníci se v průběhu týdne dotknou každé oblasti procesu realizace němé grotesky, od hledání nápadů, etudování, psaní scénáře, výběru hudby, zkoušení, až po finální natočení, střih a projekci pro kamarády z ostatních seminářů.
Prosím účastníky, aby si s sebou přivezli cvičební oděv, oblíbené hudební nástroje, CDčka s libovolnou instrumentální hudbou. Kdo má a přiveze vlastní kameru nebo notebook se střihovým programem (a bude s nimi umět zacházet), velmi si urychlí práci.

Lektor třídy H – MICHAL HECHT (mim, režisér a pedagog)
Studoval pantomimu u Zojky Mikotové a akrobacii u Evy Bosákové. Poté absolvoval nesčetné množství kurzů různých druhů neverbálního divadla v Česku i cizině. Od roku 1988 jezdí po světě se svými sólo programy a vyučuje pohyb. Sedm let strávil ve Finsku jako pedagog na NÄTY (finská obdoba DAMU) v Tampere.
Od roku 1998 působí v ČR. Učil externě na DAMU. Nyní hraje v divadle Image v Praze, pořádá semináře, režíruje různé divadelní skupiny, pracuje pro mezinárodní organizaci amatérského divadla AITA/IATA a spolupracuje na mnoha televizních projektech. Od poloviny 90. let vede semináře na Setkání v Šumperku a na Jiráskově Hronově. Spoluorganizuje mezinárodní divadelní dílny TIP.

 

O – BEZ SMYSLU VŠECHNO SE POČÍNÁ (pohybová dílna)
Ztratit se – najít se. Bloudit a směřovat. Naznačit, víc netřeba. Hledat kde začít, kde skončit. Neznat východisko. Ještě nevíš nic. Už víš něco, ale nevíš co. Už víš co, ale nevíš jak. Už víš jak. Udělej to. Buď překvapen. Náhoda. Jdi do krajnosti. Tělo – krajina – krajnost. Krajina jako cesta, pohyb jako vize. Nohy váhavé, jako když mají vstoupit do zimní řeky. Záda ostražitá jako v obležení nepřátel. Břicho důstojné jako tvář pod maskou. Ramena tající jako led. Ruce strohé jako holé větve. Boky volné jako proud vody v údolí. Hlava zmatená jako zakalená voda. Pro tuto dílnu se nepožaduje speciální taneční ani pohybová průprava. Vítán je nadějný hybatel. Součástí budou tréninky zaměřené na zcitlivění těla, zažít pohyb jako jednolitý, organický vjem. Absurdita a náhoda jako tvůrčí metoda. Práce ve skupině, společné propojení. Bude se pracovat uvnitř i venku. Dle zájmu a dispozic jsou možné základy akrobacie, tai-ji (tai-či) a shaolin techniky. Na závěr bude provedena prezentace vzešlá ze společných improvizací.
Předem se doporučuje přečíst
(jinak vám to bude chybět): pohádku Chytrá horákyně, Lao-c‘: Tao te ťing (Kniha o tau a síle) – aspoň prvních 20–30 kapitol (nejlépe v překladu B. Krepsové nebo K. Krále).
Praktický úkol jen pro odvážné:
realizace ideje nemožného – neobvyklá spojení: přisoudit jevům takové vlastnosti a charakteristiky, které se s nimi svou podstatou vylučují nebo jsou vůči nim ambivalentní a překvapivé – např.: něčemu, co nedrží pevnost ani tvar, přisoudit co největší přesnost – to, co je tuhé a nepoddajné, užívat způsobem neustálé proměny – jakékoli jiné nápady. Tento úkol je možné buď jen promyslet jako koncept či realizovat předem a dokumentovat nebo realizovat až na dílně.

Lektor třídy O – ONDŘEJ LIPOVSKÝ (herec, režisér, scénograf)
O. L. vystudoval katedru nonverbálního divadla u prof. Turby na HAMU a grafiku u prof. Kokolji na AVU. V letech 2005–2006 studoval v Číně na Academy of Art Hangzhou obor kaligrafie. Je spoluzakladatelem improvizačního souboru KREPSKO. Pracoval s Danielem Gulkem a Pierrem Bulandem, vystupoval v představení Hanging Man v Divadle mimů Alfred ve dvoře a na festivalu Mimos v Périgueux, dále v inscenaci Grim, Grim, společném projektu Divadla Archa a japonského tanečníka Butó Mina Tanaky. Od r. 2007 spolupracuje s Lenkou Tretiagovou (taneční studio Light v Praze), je pedagogem experimentálního projektu Tanec školám. Atd, atd. Pracoval i v NIPOS-ARTAMA jako metodik pro dětskou výtvarnou tvořivost, na Šumperku už jednou lektvořil.

 

PŘIHLÁŠKY zasílejte nejpozději do 24. června 2011 na adresu: NIPOS-ARTAMA, Alena Crhová, P.O.BOX 12 / Blanická 4, Praha 2, nebo emailem: crhova@nipos-mk.cz.
Informace: A. Crhová, tel. 221 507 968, 604 569 781, K. Tomas: 221 507 932, 603 480 111, tomas@nipos-mk.cz. Z ciziny přidejte k telefonům předčíslí +420.

Přihláška ve formátu doc – PŘIHLÁŠKA S.M.A.D. 2011