NIPOS > S fotografy po stopách Karla Hynka Máchy

S fotografy po stopách Karla Hynka Máchy

Zveme všechny fotografy, milovníky Máchova díla, Máchova kraje a romantických souvislostí k účasti na workshopu S fotografy po stopách K. H. Máchy pořádaném Svazem českých fotografů a NIPOS-ARTAMA k 120.výročí básníkova narození. Základem pro fotografování bude poznání krajiny spojené s díly a životem básníka. Předpokládá se motivace místy, ale i vlastní tvůrčí práce inspirovaná básníkovým dílem.

Navrhovaná témata pro fotografování:

Romantická krajina, Krajina Máchových výletů, Ilustrace básnických i prozaických děl K.H.M.,Vztah člověka a přírody, Místa spojená se životem K.H.M., Máchův kraj.

Fotografie, které vzniknou v rámci workshopu budou pravidelně vystavovány na webu, kde se k nim mohou fotografové a návštěvníci vyjadřovat. V dalších setkáních budou postupně hodnoceny a vybírány fotografie na výstavu a do katalogu. Workshop je  uspořádán ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK a  proběhne v několika soustředěních.

První akcí bude ve středu 12. 10. 2010 v 18 hodin přednáška odborníka na Máchovo dílo Doc. PhDr. Dušana Prokopa na Filozofické fakultě UK, Katedra teorie kultury (kulturologie), Praha 1, Celetná 20, 3. patro, přednášková místnost č. 306. Je určena nejen účastníkům workshopu, ale i dalším zájemcům o Máchův odkaz a jeho souvislosti. Budou při ní vytipována místa související s Máchovým životem a tvorbou. Posluchači se seznámí s hlavními rysy této výjimečné osobnosti naší literatury i s dobovými aspekty, které ovlivnily její život, záliby i tvorbu.

potom ja naplánovaán autobusový zájezd do míst spojených s osobností K. H. Máchy. Uskuteční se v neděli 24. 10. 2010, sraz v ulici Na Florenci, Praha 1,  v 8 hodin.

Role průvodce tohoto zájezdu se opět dujme r. Prokop. Předpokládaná trasa Litoměřice, Doksy, Bezděz, Houska, Kokořín, Mělník se zastávkami na fotografování, procházkou krajinou Kokořínska. Zúčastnit se  opět mohou nejen fotografové, ale i zájemci o tuto problematiku a krajinu.

Cena výletu je 100 Kč. Protože počet míst v autobusu je omezený, je nutno se přihlásit k účasti do 15. 10 na emailu scf@scf.cz.

Další akce už budou určeny speciálně fotografům a budou navazovat na zaslané snímky. Máte-li tedy chuť fotografovat na máchovské téma nebo se o něm více dozvědět, neváhejte. Workshop je otevřen i fotografům, kteří se tímto tématem již zabývali nebo zabývají. V tom případě prosíme o zaslání ukázkových snímků na uvedený email. Účast na přednášce a  zájezdu není podmínkou zařazení snímků na výstavu a do katalogu.

Milan Sedláček