Rozsáhlá novela zákona č.250/2000 Sb.

Poslanecká sněmovna P ČR projednává novelu zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Novela se týká i příspěvkových organizací zřizovaných obcemi a kraji. Text návrhu změny zákona je umístěn zde ke stažení – Návrh změny zákona č.250/2000 Sb. . Originál (tisk č. 542) lze nalézt na www.psp.cz.