Rozhodnutí programové rady Divadelního Pikniku Volyně 2015

Přinášíme Vám informace z jednání programové rady Divadelního Pikniku Volyně 2015 formou zápisu z jednání.

Zápis z jednání programové rady DPV 2015