Rozborový seminář

Klubu režisérů SČDO na 80. Jiráskově Hronově 2010


Seminář je určen pro všechny, kteří se zabývají či chtějí zabývat rozborem představení (režiséři, dramaturgové, porotci, herci aj.).

Na každém ze seminářů bude podrobně rozebráno jedno vybrané představení, za účasti pozvaných zástupců inscenátora a následně budou rozebírána všechna představení uvedená v hlavním programu 80. JH, eventuálně další představení podle zájmu frekventantů.

Rozborový seminář je organizován jako otevřený  (pro všechny divadelní amatéry) a mohou ho navštívit všichni, i účastníci přehlídky s jen několikadenním pobytem, kteří mají zájem konfrontovat své názory na uvedená představení.

            Vedoucím lektorem bude Rudolf Felzmann, „třídním“ Jaromír Kejzlar. Úvodní slovo do rozpravy zajišťují členové Klubu režisérů SČDO, který seminář organizuje.

Rozbory představení se uskutečňují podle metodiky, která již byla ověřena na minulých seminářích. I letos bude rozbor směrován k výkladu obecných pojmů divadelní terminologie (téma a idea předlohy a inscenace, hlavní a vedlejší konflikty, žánr inscenace, řešení situací atd.).

            K rozpravě budou přizváni i inscenátoři předmětných představení. Závěry ze semináře si mohou frekventanti rozšířit v odpoledním tzv. Problémovému clubu organizovaném ARTAMA.

Rozborový seminář bude probíhat od neděle 1. 8. 2010 do soboty 7. 8. 2010, vždy od 9.00 (předpoklad trvání 2–3 hod.), v místnosti, která bude oznámena v Informačním středisku JH a dalších tiskových materiálech.

 POZOR! Kdo se zúčastní rozborového semináře po celou dobu jeho trvání a má zájem o zajištění vstupenek na všechna představení, musí to sdělit nejpozději do 25. 6. 2010, aby mohl být požadavek kladně vyřízen.

            OZNÁMENÍ O ÚČASTI a veškeré informace a dotazy adresujte na Jaromíra Kejzlara pomocí kontaktů uvedených v záhlaví tiskopisu.     

Za zaslaná oznámení předem děkuji.

                                    Za  KR SČDO  Jaromír Kejzlar

 

Přihláška ve formátu PDF:   Oznámení o účasti v rozborovém semináři na JH 2010