Rozborový seminář – Písek 2010

ROZBOROVÝ SEMINÁŘ
16. – 18. dubna 2010, Sladovna Písek

V rámci otevření 13. celostátní přehlídky dětských výtvarných prací pořádáme rozborový seminář nad vystavenými pracemi s kurátory. V programu připravujeme dílny, diskusi u kulatého stolu, přednášky předních odborníků a kunsthistorickou exkurzi.
Poslání 13. přehlídky podporuje koncepci oblasti Umění a kultura a obsah výtvarného oboru v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání a gymnázia. Z těchto důvodů je účast na přehlídce a rozborovém semináři možné doporučit jako důležitou vzdělávací akci pro výtvarné pedagogy a jako akci, která podporuje zavádění RVP do praxe.
Předpokládaná cena semináře je 1300 Kč včetně ubytování. Seminář má akreditaci MŠMT, může být tedy hrazen zaměstnavatelem z prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Všichni přihlášení dostanou včas přesnou časovou pozvánku.
Závazné přihlášky posílejte do 2. dubna 2010 na adresu: Zdena Synecká P.O.Box 12/ Blanická 4, 120 21 Praha 2, nebo e-mail: synecka@nipos-mk.cz

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA ROZBOROVÝ SEMINÁŘ Písek