Rozborový seminář na 79. Jiráskově Hronově

Seminář je určen pro všechny, kteří se zabývají či chtějí zabývat rozborem představení (režiséři, dramaturgové, porotci, herci aj.).

Předmětem hodnocení budou vybraná představení v českém a slovenském jazyce.    Není vyloučena reflexe i jiných představení, podle zájmů frekventantů a možností zajištění  příslušných kontaktů s inscenátory.

Rozborový seminář je organizován jako otevřený  (pro všechny divadelní amatéry) a mohou ho navštívit všichni, i účastníci JH 2009 s jen několikadenním pobytem, kteří si chtějí konfrontovat názory na zhlédnutá představení.

Vedoucím lektorem bude Rudolf Felzmann , „třídním“ Jaromír Kejzlar. Úvodní slovo do rozpravy zajišťují členové Klubu režisérů SČDO, který seminář organizuje.

Rozbory představení se uskutečňují podle metodiky, která již byla ověřena na minulých seminářích. V letošním roce bude přesah diskuze opět směrován k výkladu obecných pojmů divadelní terminologie (téma a idea předlohy a inscenace, hlavní a vedlejší konflikty, žánr inscenace, řešení situací atd.).

K rozpravě budou přizváni i inscenátoři předmětných představení. Závěry ze semináře si mohou frekventanti rozšířit v odpoledním tzv. Problémovému clubu organizovaném ARTAMA.

Účastníci semináře si pobyt včetně vstupenek zajišťují sami!

Rozborový seminář bude probíhat od neděle 2. 8. 2009 od 9.00 (předpoklad trvání 2-3 hod.) v místnosti, která bude oznámena v Informačním středisku, stejně jako program rozborovaných inscenací.

Oznámení o předpokládané účasti je nutné sdělit  s ohledem na zajištění potřebné místnosti i informačních materiálů.

Veškeré informace i dotazy a OZNÁMENÍ O ÚČASTI adresujte na Jaromíra Kejzlara do 13. 7. 2009! Adresu naleznete v záhlaví tiskopisu Oznámení.

Za zaslaná oznámení předem děkujeme.

Za  KR SČDO

Jaromír Kejzlar