Rozborový seminář k 15.CP "Atakující obrazy", Zlín

ROZBOROVÝ SEMINÁŘ
15. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže
14.–16. října 2016, Kovárna VIVA a.s. Zlín, vernisáž: 15. října 2016

Jedinečný urbanistický celek Zlína s řadou unikátních industriálních či obytných budov a dalších kulturních památek bude v říjnu opět hostitelským místem pro setkání výtvarných pedagogů, lektorů, galerijních edukátorů, kurátorů a umělců, kteří se sejdou u příležitosti rozborového semináře k jubilejní celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže ATAKUJÍCÍ OBRAZY.
Cílem a obsahem rozborového semináře je prezentace výtvarných projektů zúčastněných škol. Zde bude poskytnut velký prostor ke konfrontaci názorů a výměně zkušeností výtvarných pedagogů se zaměřením na vlastní výtvarnou činnost s dětmi v dialogu s kurátory a výtvarnými umělci. Praktickou součástí prezentací projektů budou projekce a performativní nebo konceptuální akce. Vernisáž se uskuteční v sobotu 15. října 2016. Nedílnou součástí semináře bude nabídka pokračování komentované prohlídky zlínské architektury, stálých či sezónních expozic Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně nebo expozic zlínských galerií.

Účast na semináři není podmínkou účasti na přehlídce.
Předpokládaná cena: 1000 Kč (bez ubytování), 1440 Kč (s ubytováním v Domově mládeže Zlín, 2 noci, 220 Kč/1 noc).

Seminář je akreditovaný MŠMT v rámci DVPP, účastníci obdrží osvědčení.

Přihlásit se můžete buď elektronicky na: http://registrace.nipos-mk.cz/Akce-rozborovyseminar2016, nebo vyplnit a zaslat závaznou přihlášku  do 16. září 2016.

Kontakt: Jana Randáková, randakova@nipos-mk.cz, 778 702 496.