NIPOS > Repríza 14. celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže

Repríza 14. celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže

Repríza přehlídky proběhne netradiční formou víkendového semináře 17. a 18. května 2014 v Centru současného umění DOX v Praze 7, Poupětově ulici. Obsah semináře se soustředí na vlastní prezentaci projektů ze 14. celostátní přehlídky: na IMPULZY, které ovlivnily pedagogy i děti k výtvarné TVORBĚ, na to, jak je proces tvorby výstižně dokumentován a prezentován, neboť samotná PREZENTACE se na přehlídce stala organickou součástí celého tvůrčího procesu. Seminář tak chce nabídnout inspiraci výtvarným pedagogům, jak nově metodicky přistupovat k výtvarným projevům dětí. Součástí programu bude i komentovaná prohlídka prostor DOX a současné výstavy Plakát v souboji s ideologií. Je to další cesta, jak k sobě vzájemně přiblížit obě instituce – školu a galerii.

14. celostátní přehlídka se konala 10. 5. – 6. 6. 2013 v nevelkém, zato atraktivním prostoru gotického hradu v Litoměřicích. Malý interiér skvěle posloužil netradiční instalaci a záměru přehlídky. Protože současná doba přináší nepřehledná kvanta informací a působí chaoticky na zrakové vjemy dospělých i dětí, zaměřili jsme se opačným směrem – přehlídka představila výtvarné projekty v přehledných a souhrnných dokumentech malých rozměrů s použitím různých médií: buď s možností fyzického prohlížení v ruce (knihy, alba, skládanky, leporela…) nebo prohlížení virtuální (na CD, DVD, v počítačích, tabletech…) Vznikla tak jakási „virtuální knihovna“ výtvarných projektů, ve které si vnímavý návštěvník mohl „listovat“ donekonečna jednotlivými prezentacemi nebo si je elektronicky přehrávat. Záleželo tedy na každém pedagogovi, jak zajímavě prezentoval výtvarné projekty svých dětí. Tento přístup nebyl ještě na žádné celostátní přehlídce uplatněn.

14. přehlídky se zúčastnilo 44 škol a zařízení z celé republiky, od mateřských a základních po speciální školy, základní umělecké školy, gymnázia, výtvarná studia, domy dětí a mládeže, domovy dětí. Své prezentace 58 projektů vystavilo 70 výtvarných pedagogů s 1726 dětmi. Výstavou prošlo téměř 1 400 návštěvníků.

Celostátní výtvarné přehlídky dětí a mládeže mají dlouholetou tradici a jsou ojedinělou akcí v oboru. Nemají charakter běžných soutěží dětských obrázků, ale ukazují vždy současnou úroveň metodických postupů pedagogů v zájmových výtvarných činnostech s mládeží a oceňují jejich novátorskou iniciativu.

Seminář pořádá Národní informační a poradenské středisko pro kulturu – jeho útvar ARTAMA ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání a Centrem současného umění DOX v Praze 7.

Akce se připojuje k Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby, který se koná pod záštitou Ministerstva kultury ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a České komise pro UNESCO. www.amaterskatvorba.cz

Program semináře:

Sobota 

10:00 – 12:00    Prezentace DOX jako jedna z cest vzájemného přibližování školy a galerie

                        Komentovaná prohlídka výstavy Plakát v souboji s ideologií                                   

13:30 –  18:00  Význam celostátních přehlídek dětských výtvarných prací pro vývoj Vv

                        Z. Synecká, J. Svoboda, M. Pastorová, J. Vančát a kurátoři

                        Diskuse

                           První část vlastní prezentace vystavujících pedagogů na 14. CP

                        Metodická práce v hodinách Vv v gymnáziu na Pražačce, Š. Brejcha

Neděle 

10:00 –  13:00   Prezentace vystavujících pedagogů podle okruhů

13:00 – 14:00    Ukázka workshopu edukativního oddělení DOX, S. Svatošová, J. Reiterman