REGIS • stručná charakteristika

REGIS je specializovaným útvarem NIPOS. Poskytuje odborné konzultační a informační služby zaměřené na oblast ekonomiky veřejných služeb kultury, právního rámce jejich poskytování; na analýzu možností podpory kultury obcemi, městy a kraji.
Odborný servis poskytuje obcím, městům, krajům, příspěvkovým organizacím, občanským sdružením a všem ostatním právnickým i fyzickým osobám působícím v kultuře.