Publikace NIPOS

Daniela Stavělová: Červená růžičko, proč se nerozvíjíš
Doudlebská masopustní koleda: tanec, identita, status a integrace. Multimediální studie, jejíž výroba byla realizována v rámci projektu Škola folklorních tradic, spojuje možnosti verbálního a vizuálního jazyka a v tomto případě slouží k zachycení komplexu sledované masopustní obchůzky a k prezentaci tance jako kulturního textu, který pomáhá odhalit a sdělit význam této tradiční události v dnešní lokální společnosti.

Jiřina Mlíkovská: Vyprávění o tanci na jevišti
Mezi českými autory píšícími o tanci má autorka významné postavení vycházející z jejího celoživotního zájmu o tanec ve všech jeho podobách. Její další práce opět přináší živý obraz tanečních událostí dávno minulých, nedávných a téměř současných a je cenným příspěvkem ve způsobu myšlení o tanečním umění jako celku.

Uvedené knihy lze objednat na adrese NIPOS-ARTAMA, klofcova@nipos-mk.cz