Publikace Kroniky autora Mgr. T. Hromádky (II. upravené vydání)

Text publikace „Kroniky“ autora Mgr.T.Hromádky (II. upravené vydání) Vám dáváme k dispozici ke stažení. Autorská práva k této publikaci vykonává NIPOS podle zákona č.121/2000 Sb., autorského zákona. Jakékoliv nakládání s textem nad rámec osobního užití je nutno předem konzultovat s vydavatelem.
Publikaci nabízíme ke stažení ve formátu PDF – Publikace Kroniky autora Mgr. T. Hromádky (II. upravené vydání)