První přípravný seminář k 15. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže

Atakující obrazy – první přípravný seminář k 15. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže, Zlín

První přípravný seminář k 15. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže s názvem Atakující obrazy se uskutečnil ve dnech 24. – 26. dubna 2015 ve Zlíně a zúčastnilo se ho 82 výtvarných pedagogů všech typů škol a mimoškolních zařízení ze všech koutů naší republiky.
Seminář pořádal NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV), NIDV, Alternativou – Kulturním institutem Zlín, Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně.

Hlavním cílem tohoto přípravného semináře bylo vytvoření prostoru pro přemýšlení a reflexi pedagogické zkušenosti účastníků nad tématem „atakujících“ obrazů, které je přes svoji aktuálnost dosud často při tvůrčí práci s žáky opomíjeno.
Obrazy nás doslova atakují, útočí na nás v denní i noční dobu ve všech svých formách v médiích, snaží se nás obklíčit ve veřejném prostoru, v poslední době si na nás vynucují přímo naši reakci v interaktivních aplikacích. Souboj s nimi je pro každého z nás již otázkou duševní hygieny. Neměli bychom ovšem podléhat panice a měli bychom bojovat jenom proti takovým útočným obrazům, které nás přímo ohrožují (doc. Jaroslav Vančát).

Jednou z cest může být hledání vzájemných přesahů výtvarné a mediální výchovy. Prof. Jan Jirák, vedoucí katedry mediálních studií MUP a člen katedry mediálních studií UK FSV se ve své přednášce zabýval rolí masových a síťových médií v současném světě (oscilování stereotypů, manipulace obrazem, reklama, propaganda…).
Vystoupení zkušeného performera, autora happeningů, land artových a body artových realizací, doc. Vladimíra Havlíka odkázalo na klidný odstup a rezistenci, na schopnost budování světa, do něhož mají obrazová média a atakující obrazy přístup jen přiměřeně. Uvědomování si sama sebe, svého reálného prostoru je možností, jak k mediálním obrazům nepřistupovat v nereflektovatelném souboji, ale mít k nim shovívavý postoj, vyplývající z nadhledu a vnitřní jistoty.
Michaela Dvořáková seznámila účastníky s fenoménem videoher, které pro někoho z nás leží na okraji zájmu, protože nemáme čas se jimi zabývat, ale které začínají být brány vážně jako příklady lidské tvořivosti a možná i nové formy umění.
Jan Mikota, mediální umělec, se snažil vysvětlit, jak a z čeho je interaktivní obraz sestaven a jak interaktivně navzájem působí jeho prvky.
Příjemným překvapením pro účastníky semináře bylo setkání s umělcem, který pod pseudonymem Epos 257 vstupuje s atakujícími obrazy do přímého souboje „face to face“ a který svými akcemi průkazně odhaluje původce a míru ataku, jíž jsme ve své vizuální sféře vystaveni.
V bohatém programu byl dán též prostor pro prezentace institucí, které se na přípravě a propagaci semináře spolupodílely. Poté PaedDr. Jan Svoboda stručně představil poslání a formy expozic předcházejících přehlídek a PaedDr. Markéta Pastorová formou týmových brainstormingů podnítila generování kreativních nápadů účastníků, které budou tematicky využity při plánování programu dalšího přípravného semináře.

Nedílnou součástí programu bylo seznámení s kulturou hostitelského města Zlína, v kterém bude následně probíhat celostátní přehlídka. V pátek měli výtvarní pedagogové možnost navštívit budovu Městského divadla ve Zlíně a zhlédnout představení Večer tříkrálový. V sobotu se nejdříve seznámili s prostředím Alternativy – kulturního institutu Zlín, zřízeného odborem kultury magistrátu města Zlína, který se nachází v tzv. Kolektivním domě. V následující části programu se přesunuli do 14. budovy továrního areálu, kde sídlí Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně. Zde byli pod vedením MgA. Martina Čady a Kláry Kollárové na základě galerijních edukačních programů seznámeni se sbírkou expozice Prostor Zlín | Řády vidění a znakovými systémy vybraných děl.
Během prohlídky Princip Baťa: Dnes fantazie, zítra skutečnost historička muzea Mgr. Miroslava Štýbrová vysvětlila hostům historii firmy Baťa a ukázala nejvzácnější a nejatraktivnější exponáty historické a cizokrajné obuvi a výběr obuvi z produkce firmy Baťa z let 1894 – 2010. Stejně zajímavá byla i exkurze do správní 21. administrativní budovy firmy Baťa (nyní sídlo Zlínského kraje), kde se hosté projeli legendárním výtahem – pojízdnou kanceláří vedení firmy Baťa a při výkladu kurátorky sbírky architektury Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně Mgr. Ladislavy Horňákové obdivovali z horní terasy unikátní stavební a urbanistické panorama města Zlína.

 [nggallery id=139]