NIPOS > První červencový týden bude Chrudim patřit loutkám

První červencový týden bude Chrudim patřit loutkám

Loutková představení pro malé i velké diváky, semináře, dílny pro veřejnost, přednášky, koncerty a výstavy. To vše nabízí nejstarší loutkářský festival na světě 63. loutkářská Chrudim, pořádaný každoročně od roku 1951. Letos začíná poslední červnovou neděli a končí následující sobotu. V rámci letošního festivalu bude během sedmi dní v sedmdesáti představeních uvedeno devatenáct inscenací v hlavním programu a dalších sedmnáct v doplňkovém.

Chrudimskému svátku amatérského loutkového divadla předcházelo jedenáct postupových přehlídek, na nichž se odehrálo sto deset inscenací v podání devadesáti pěti dospělých i dětských loutkářských souborů z celé České republiky. Z těchto přehlídek vybraly odborné poroty do programu devět inscenací. Dalších jedenadvacet inscenací doporučily k širšímu výběru programové radě festivalu, která z nich zařadila deset.

Kromě souborů účinkujících v hlavním programu mohou diváci navštívit tzv. inspirativní a doplňkový program obohacený nejen o úspěšné inscenace českých nezávislých a statutárních profesionálních divadel (například na letošní Skupově Plzni oceněnou inscenaci Poslední trik Georgese Mélièse královéhradeckého Divadla Drak), ale také o čtyři zahraniční inscenace. Nejvzdálenějším hostem festivalu bude izraelský soubor Puppet Cinema, který uvede milostný příběh z daleké planety Vajíčko, následně slovenské Divadlo PIKI, Pezinok s inscenací Pes (pří) tulák, dále Nezávislá divadelní skupina ODIVO, Banská Bystrica, která zahraje Lorcovy loutkové inspirace Láska P a vášeň B a v neposlední řadě soubor Teatro Carnevalo s představením Kašpárkova kouzelná skříňka plným komických výstupů kašpárka, čertů a dalších známých postav.

„Festivalová představení a večerní diskuse veřejnosti s odbornou porotou nad viděnými inscenacemi nejsou jedinou součástí festivalu. Podstatnou část tvoří vzdělávací semináře, které vedou profesionální umělci a špičkoví odborníci, a kterých je letos otevřeno třináct. Smyslem těchto seminářů je rozšiřování praktických dovedností i teoretických vědomostí aktivních loutkářů,“ upřesňuje odborný pracovník pro loutkářství Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS) a dramaturg festivalu Michal Drtina. „Mne i celý přípravný tým těší, že zájem o tyto semináře je každý rok veliký. Letos byla jejich kapacita naplněna již tři týdny před festivalem. Do příštích let budeme muset řešit, jak uspokojit stále se zvyšující počet zájemců.“

Součástí programu Loutkářské Chrudimi je i bohatý doprovodný program, který kromě odborných přednášek o loutkovém divadle (například o tradiční loutkové postavě nebo fenoménu rodinných loutkových divadel) tvoří otevřené loutkářské a výtvarné dílny pro veřejnost, koncerty a výstavy. Aktuální program najdete na internetových stránkách festivalu www.loutkarska-chrudim.cz.

Celostátní přehlídku amatérského loutkářství pořádají z pověření Ministerstva kultury NIPOS-ARTAMA, město Chrudim a Společnost amatérské divadlo a svět. Záštitu nad festivalem převzal ministr kultury Daniel Herman. Finančně se na přehlídce vedle Ministerstva kultury podílí město Chrudim, Pardubický kraj, sponzoři i sami účastníci. Místním pořadatelem je Chrudimská beseda, kulturní zařízení města.