Propozice Českých vizí

České vize
67. ročník celostátní přehlídky filmové tvorby
17.–21. června 2020 / Ústí nad Orlicí

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Klubcentrem Ústí nad Orlicí. Přehlídka probíhá za finančního přispění města Písku. Odbornými partnery přehlídky jsou Český výbor UNICA – Celostátní svaz neprofesionálního filmu a Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu. Přehlídka je realizována za finanční podpory města Ústí nad Orlicí a Pardubického kraje.

_________________________

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY

České vize navazují na tradici celostátních přehlídek Český videosalon a Zlaté slunce, kterou přitom dále rozvíjejí. Celostátní přehlídka filmové tvorby České vize zastřešuje a rozvíjí dění v oborech filmové výchovy, studentského, nezávislého a amatérského filmu. Usiluje o podporu neprofesionálního filmu ve všech jeho oblastech.

Přehlídka se skládá ze tří festivalových sekcí, které se odlišují cílovou skupinou i postupovým systémem:

sekce Malé vize / přehlídka filmové tvorby dětí, mládeže a tvůrčích skupin do 19 let

Přehlídka filmů vzniklých v prostředí škol či volnočasových kroužků nebo vytvořených solitéry do 19 let. Vyústění celoroční festivalové sezony filmových přehlídek tvorby dětí a mládeže: Animánie, Pražský filmový kufr, Juniorfilm a Zlaté slunce. V průběhu celostátní přehlídky uděluje tříčlenná porota kurátorská ocenění v kategoriích pedagogických i autorských. V průběhu přehlídky je udělena také Cena Borise Jachnina za přínos oboru filmové výchovy. Přehlídka klade akcent na odborné semináře pro pedagogy a workshopy pro autory.

sekce Mladé vize / umělecká rezidence a přehlídka filmové tvorby autorů do 30 let

Sekce orientovaná na tvorbu filmových autorů do třiceti let a projekty filmových škol. Přehlídka vyhlašuje vlastní open call – autoři se na ni hlásí napřímo. Během přehlídky bude tříčlenná porota udělovat kurátorská ocenění vybraným filmům, autoři však vedle toho dostanou příležitost projít během konání festivalu intenzivní uměleckou rezidencí spočívající v sérii dílen, seminářů a inspirativních setkání.

sekce České vize / přehlídka filmové tvorby od 18 let

Přehlídka České vize je vyústěním celostátního postupového systému krajských kol v Praze, Červeném Kostelci, Zruči nad Sázavou, Tachově, Kroměříži a Svitavách. Tříčlenná porota uděluje ocenění v kategoriích hraného filmu, dokumentárního filmu, reportáže, animovaného filmu, experimentálního filmu a videoklipu. Sekce klade důraz na komunitní charakter celé akce. Doprovodný program je posílen o masterclass – besedy s vybranými autory a osobnostmi amatérského filmu; ale také o prezentaci kolekcí zahraničních partnerů z UNICA. V průběhu přehlídky je v případě jejího udělení předávána Cena Ministerstva kultury za přínos oboru amatérského filmu.

_________________________

II. PODMÍNKY ÚČASTI

Do celostátní přehlídky České vize se mohou přihlásit autoři se svými filmy za těchto podmínek:

a) Do sekce Malé vize mohou své filmy hlásit autoři a tvůrčí kolektivy do 19 let (viz propozice Malých vizí).

b) Do sekce Mladé vize mohou své filmy hlásit autoři do 30 let (viz propozice Mladých vizí).

c) Do sekce České vize mohou své filmy hlásit autoři od 18 let (viz propozice Českých vizí).

d) Snímek není primárně určen ke komerčním účelům, neuvádí jej profesionální firma.

e) Autor se snímkem nesoutěžil v minulých ročnících přehlídky.

f) Autor zašle snímek v odpovídající kvalitě, fyzicky nebo elektronicky, do termínu uzávěrky.

g) Autor odpovídá za to, že obsah snímku neporušuje zákony ČR.

h) Autor souhlasí s vytvořením kopie pro archiv NIPOS-ARTAMA.

ch) Přihlášením filmu do soutěže dává autor výslovný souhlas s evidencí svých osobních údajů uvedených v přihlášce do filmové databáze FILMDAT.

Doporučená délka soutěžního snímků je do 30 minut.

Autoři nominovaných filmů, pedagogové a lektoři budou pozvání jako čestní hosté k účasti na celostátní přehlídce.

_________________________

III. MALÉ VIZE

Přihlášení filmů

Pokud chce autor či pedagog uvést svůj film na Malých vizích, pak ho musí nejprve přihlásit do jedné ze čtyř přehlídek, které následně nominují výběr z přihlášených filmů na celostátní přehlídku. Termíny uzávěrek a konání jednotlivých přehlídek uvádí Festivalová mapa nominačních přehlídek. Náležitosti přihlášení filmů na jednotlivé přehlídky se řídí pravidly dané přehlídky.

V srpnu každého roku bude publikována Festivalová mapa nominačních přehlídek, která autory i pedagogy seznámí s termíny uzávěrek a konání jednotlivých přehlídek. Mapa bude publikována na webových portálech www.ceskevize.cz, www.artama.cz, www.filmvychova.cz, www.filmdat.cz.

Organizace a průběh

Filmy pro uvedení na Malých vizích jsou vybírány ze čtyř přehlídek: Animánie, Pražského filmového kufru, Juniorfilmu a Zlatého slunce. Každá z přehlídek se řídí vlastními propozicemi. Liší se také skladbou soutěžních kategorií. Tříčlenná porota Malých vizí uděluje proto kurátorská ocenění v pedagogických i autorských kategoriích napříč žánrovými klasifikacemi. Každá z přehlídek nominuje na celostátní přehlídku filmové pásmo do 70 minut projekčního času. O samotném výběru filmů rozhodují dramaturgové dané přehlídky.

Hodnocení a výběr

Seznam nominovaných filmů bude publikován ve dvou etapách. Pásmo nominované Animánií a Pražským filmovým kufrem bude zveřejněno v lednu 2020. Pásma nominovaná Juniorfilmem a Zlatým sluncem budou zveřejněna v dubnu 2020.

Malé vize nevytvářejí systém soutěžních kategorií. Tříčlenná porota složená z odborníků v oboru filmové výchovy, amatérských filmařů, filmových profesionálů a pedagogů, uděluje kurátorská ocenění za výrazné tvůrčí či pedagogické přínosy. Malé vize uvádějí filmy hrané, animované, dokumentární i experimentální. Přehlídka podporuje také uvádění filmů kombinující jednotlivé žánrové kategorie.

V průběhu Malých vizí je udělována Cena Borise Jachnina za přínos oboru filmové výchovy. O laureátech Ceny rozhodují členové Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu ve veřejném hlasování.

_________________________

Přehled přehlídek

Autoři mohou přihlašovat své filmy do libovolného počtu přehlídek.

_________________________

Pražský filmový kufr / 9. 11. 2019, Praha

soutěžní kategorie: hraný film, dokumentární film, animovaný film, experimentální film

uzávěrka: 22. září 2019

přihlášky online: www.prazskyfilmovykufr.cz

_________________________

Animánie / 14.–17. 11. 2019, Plzeň

soutěžní kategorie: animovaný film

uzávěrka: 20. září 2019

filmy zasílejte na: registrace.animanie.cz

více info: www.animanie.cz

_________________________

Juniorfilm / 20.–21. 3. 2020, Dvůr Králové nad Labem

soutěžní kategorie: hraný film, dokumentární film, experimentální film, animovaný film, hudební klip

uzávěrka: 23. 2. 2020

filmy zasílejte na: juniorfilm-dvurkralove@seznam.cz

více info: www.ddmdvurkralove.cz

_________________________

Zlaté slunce / 17.–19. 4. 2020, Brno

soutěžní kategorie: hraný film, dokumentární film, experimentální film, animovaný film, hudební klip

uzávěrka: 20. 3. 2020

filmy zasílejte na: mirek.lavka@luzanky.cz

více info: legato.luzanky.cz/Atelier-Lavka

_________________________

IV. MLADÉ VIZE

Přihlášení filmů – Opencall

Do sekce Mladé vize mohou své filmy přihlašovat autoři do 30 let. Maximální délka přihlášených snímků je 30 minut. Snímky posoudí odborná porota a autoři vybraných filmů budou následně pozváni na rezidenci do Ústí nad Orlicí. Rezidence je pro autory povinná a nepotvrdí-li svou účast do předem stanoveného data, bude jejich místo nabídnuto náhradníkovi. Pokud se autor nemůže účastnit rezidence, jeho film je automaticky vyřazen z přehlídky.

Filmy je možné přihlašovat prostřednictvím formuláře na stránkách www.ceskevize.cz v sekci Mladé vize. Autor musí vyplnit všechny povinné údaje a zároveň přiložit odkaz na stažení filmu (doporučujeme používat úschovnu nebo jiné portály s delší dobou platnosti odkazu ke stažení). Open call pro přihlašování filmů bude vyhlášen v průběhu června 2020.

Kategorie

Sekce Mladé vize je rozdělena do následujících kategorií:

  1. hrané filmy
  2. dokumentární filmy
  3. experimentální filmy

Organizace a průběh – rezidence

Autoři vybraných filmů se zúčastní rezidence v Ústí nad Orlicí, která bude věnována workshopům, filmovým dílnám a debatám. Za každý film se mohou účastnit dva zástupci, účast alespoň jednoho zástupce je povinná. Autoři dostanou krom zpětné vazby ke svým snímkům možnost rozvíjet v průběhu rezidence nové filmové látky na úrovni námětů, literárních scénářů či storyboardů. K tomu jim bude poskytnut dramaturgický dohled zkušených lektorů z filmového prostředí.

_________________________

V. ČESKÉ VIZE

Organizace a průběh / Hodnocení a výběr

Sekce České vize prezentující filmy autorů od 18 let, se řídí dvoukolovým postupovým systémem. Autoři mohou hlásit své filmy do krajských přehlídek. Poroty těchto přehlídek oceňují filmy v jednotlivých žánrových kategoriích. Na jejich základě pak nominují filmy na celostátní přehlídku. Finální výběr z nominovaných filmů realizují po dohodě s porotou celostátního kola dramaturgové celostátní přehlídky s ohledem na souhrnný projekční čas nominovaných filmů. Autoři mohou své filmy hlásit do libovolné krajské přehlídky. Vždy však pouze do jedné z nich.

Soutěžní kategorie

a) dokumenty,
b) reportáže a publicistika,
c) hrané filmy,
d) animované filmy
e) experimentální filmy,
f) videoklipy.

Přihlášení filmů – krajská postupová kola

Film lze přihlásit:

a)  vyplněním elektronického formuláře na webových stránkách www.ceskevize.cz (portál bude spuštěn v únoru 2020),

b) vyplněním a oskenováním tištěného formuláře a jeho zasláním elektronicky spolu s filmem na e‑mailovou adresu krajského kola (viz adresy níže),

c) vyplněním tištěného formuláře a jeho fyzickým zasláním spolu s filmem na adresu pořadatele krajského kola.

Zasílání filmů

a) elektronicky

Filmy lze zaslat elektronicky pomocí služby www.uschovna.cz nebo www.wetransfer.com na adresu uvedenou u krajského kola. Film musí být ve formátu MP4, MPG2 nebo AVI. Minimální rozlišení je 720 × 576, maximální 1920 × 1080. Doporučená snímková frekvence je 25 fps (25 p nebo 50 i).

b) fyzicky poštou nebo kurýrem

Filmy lze zaslat na nosičích DVD, BD nebo flashdisk na adresu krajského pořadatele uvedenou u krajského kola.

O postupu do soutěžní projekce celostátní přehlídky budou autoři informováni do 31. 5. 2020.

Soutěž pro diváky – Minuta-film

  • Minuta-filmy – snímky do 60 vteřin – mohou autoři přihlásit přímo do celostátní soutěže.
  • Přihlášky jsou k dispozici na webu NIPOS a České vize.
  • Minuta-filmy mohou přihlásit i autoři z filmových škol. Do soutěže Minuta-filmu mohou pořadatelé po dohodě s autory zařadit i snímky z kategorií Malé vize a Mladé vize.
  • Promítané snímky hodnotí diváci formou tajného hlasování.
  • Pořadatelé celostátní soutěže mají právo provést předvýběr.
  • Adresa pro zasílání filmů a přihlášky: minutafilm@seznam.cz.

_________________________

Přehled krajských přehlídek

Autoři mohou své filmy přihlašovat do libovolné krajské přehlídky, vždy však pouze do jedné z nich.

_________________________

Plzeňský a Karlovarský kraj – Tachov

termín konání: 18. 4. 2020

uzávěrka přihlášek: 4. 4. 2020

elektronicky: ceskevize-tachov@seznam.cz

fyzicky: Městské kulturní středisko, Jaroslava Wanková, Náměstí Republiky 85, 347 01 Tachov

_________________________

Hlavní město Praha, Ústecký a Liberecký kraj – Praha

termín konání: 2. 5. 2020

uzávěrka přihlášek: 25. 4. 2020

elektronicky: ceskevize-praha@seznam.cz

fyzicky: Jaroslava Dvorská, Kasárna Karlín Prvního pluku 20/2, 186 00 Praha 8 Karlín

_________________________

Kralovéhradecký kraj – Červený Kostelec

termín konání: 25. 4. 2020

uzávěrka přihlášek: 11. 4. 2020

elektronicky: ceskevize-kostelec@seznam.cz

fyzicky: IMPULS Hradec Králové, Ondřej Krejcar, Tomkova 139/22, 500 03 Hradec Králové

_________________________

Pardubický a Olomoucký kraj – Svitavy

termín konání: 25. 4. 2020

uzávěrka přihlášek: 11. 4. 2020

elektronicky: ceskevize-svitavy@seznam.cz

fyzicky: Martin Mohr, SKS města Svitavy, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy

_________________________

Zlínský, moravskoslezský a Jihomoravský kraj – Kroměříž

termín konání: 18. 4. 2020

uzávěrka přihlášek: 4. 4. 2020

elektronicky: ceskevize-kromeriz@seznam.cz

fyzicky: Petr Chmela, Dvořákova 9, 750 02 Přerov

_________________________

Středočeský a Jihočeský kraj a kraj Vysočina – Zruč nad Sázavou

termín konání: 1.–2. 5. 2020

uzávěrka přihlášek: 17. 4. 2020

elektronicky: ceskevize-zruc@seznam.cz

fyzicky: Karel Tvrdík, Poštovní 642, 285 22 Zruč nad Sázavou

_________________________

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V případě ekonomických potíží může být program jednotlivých přehlídek omezen, nebo může být přehlídka odvolána.

_________________________

Zpracoval Jiří Forejt

NIPOS-ARTAMA, říjen 2019

Pomozte nám zlepšit náš web povolením cookies.