Propozice celostátních přehlídek, soutěží a festivalů, pořádaných NIPOS-ARTAMA z pověření Ministerstva kultury 2013

Propozice celostátních přehlídek, soutěží a festivalů, pořádaných NIPOS-ARTAMA z pověření Ministerstva kultury, a několika dalších s odbornou gescí instituce, nastavují pravidla účasti jednotlivců a kolektivů včetně případných krajských postupových kol. Ve srovnání s rokem 2012 jsou mezi nimi dvě akce bienálové Celostátní přehlídka dětských folklorních souborů a Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů a jedna akce, která se koná jednou za tři roky (14. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže). Naopak se letos nekoná Tvůrčí taneční dílna – celostátní přehlídka choreografií folklorních souborů, PORTA MUSICAE – celostátní soutěž dětských pěveckých sborů a 10. národní přehlídka seniorského divadla.

Pro zájemce o jednotlivé obory představují celostátní přehlídky, soutěže a festivaly pořádané NIPOS-ARTAMA dobrou motivaci pro činnost a jsou příležitostí k setkání lidí, jejich vzájemné inspiraci. Jsou tak významným prostředkem rozvoje jednotlivých druhů neprofesionálních uměleckých aktivit dětí, mládeže i dospělých.
(Pro­po­zice ve for­mátu pdf ke sta­žení.)

Centrum estetických aktivit dětí a mládeže 2013
Litoměřice 2013 – 14. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže
Kutná Hora – 30. celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance
23. celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů
Dětská scéna – 42. celostátní přehlídka dětského divadla a 42. celostátní přehlídka dětských recitátorů
23. celostátní přehlídka dětských folklorních sborů
5. celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů

Další_obory_2013
23. národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles
33. národní soutěž a výstava amatérsk fotografie
Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů Ostrava
22. folklorní festival Pardubice – Hradec Králové
Český videosalon – Zlaté slunce 2012 – 10. celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby – školní kategorie
Český videosalon 2012 – 60. celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby
56. mezinárodní festival FSU Jihlava
Tanec, tanec… 2013 – 27. celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých

Divadelní_obory_2013
Otevřeno Kolín – 18. národní přehlídka pantomimy a pohybového divadla
2. divadelní PIKNIK Volyně – 22. celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla
Šrámkův Písek – 52. celostátní přehlídka experimentujícího divadla
Wolkrův Prostějov – 56. celostátní přehlídka uměleckého přednesu a divadla poezie
Mladá scéna – 11. celostátní přehlídka studentských divadelních souborů
Loutkářská Chrudim – 62. celostátní přehlídka amatérského loutkářství
Popelka – 32. celostátní přehlídka amatérského činoherního divadla pro děti