Propozice celostátních přehlídek, soutěží a festivalů, pořádaných NIPOS-ARTAMA z pověření Ministerstva kultury 2011

Propozice celostátních přehlídek, soutěží a festivalů, pořádaných NIPOS-ARTAMA z pověření Ministerstva kultury, a několika dalších s odbornou gescí instituce, nastavují pravidla účasti jednotlivců a kolektivů včetně případných krajských postupových kol. Ve srovnání s rokem 2010 jsou mezi nimi dvě akce bienálové (Celostátní přehlídka dětských folklorních souborů a Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů).  Naopak se letos nekoná Tvůrčí taneční dílna – celostátní přehlídka choreografií folklorních souborů, Mezinárodní soutěž malých dechových orchestrů a PORTA MUSICAE – celostátní soutěž dětských pěveckých sborů).
Pro zájemce o jednotlivé obory představují celostátní přehlídky, soutěže a festivaly pořádané NIPOS-ARTAMA dobrou motivaci pro činnost a jsou příležitostí k setkání lidí, jejich vzájemné inspiraci. Jsou tak významným prostředkem rozvoje jednotlivých druhů neprofesionálních uměleckých aktivit dětí, mládeže i dospělých.
(Pro­po­zice ve for­mátu pdf ke sta­žení.)

Centrum estetických aktivit dětí a mládeže 2011
Kutná Hora – 28. celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance
21. celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů
Dětská scéna – 40. celostátní přehlídka dětského divadla a 40. celostátní přehlídka dětských recitátorů
22. celostátní přehlídka dětských folklorních souborů
3. celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů

Další obory 2011
21. národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles
31. národní soutěž a výstava amatérské fotografie
20. folklorní festival Pardubice – Hradec Králové
Český videosalon – Zlaté slunce 2011 – školní kategorie
Český videosalon 2011 – 58. celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby
54. mezinárodní festival FSU Jihlava
11. ročník mezinárodní skladatelské soutěže Jihlava 2011
Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů Ostrava 2011
Tanec, tanec… 2011 – 25. celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých

Divadelni obory 2011
Otevřeno Kolín – 16. národní přehlídka pantomimy a pohybového divadla
5. divadelní Děčín – 20. celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla
Šrámkův Písek – 50. celostátní přehlídka experimentujícího divadla
Wolkrův Prostějov – 54. celostátní přehlídka uměleckého přednesu a divadla poezie
Mladá scéna – 9. celostátní přehlídka studentských divadelních souborů
Loutkářská Chrudim – 60. celostátní přehlídka amatérského loutkářství
Jiráskův Hronov – 81. festival amatérského divadla
Popelka – 30. celostátní přehlídka amatérského činoherního divadla pro děti