Propozice 2024

PORTA MUSICAE

14. celostátní soutěž dětských pěveckých sborů

15.–17. listopadu 2024, Liberec

Z pověření Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA a Kruh přátel Severáčku, z. s.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž je koncipována podle mezinárodních pravidel. Umožňuje setkání a vzájemné porovnání předních českých sborů, je orientována i na sbory umístěné ve zlatém pásmu v minulých ročnících Celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů Primachori a minulých ročníků Porta musicae. Nepočítá se s účastí špičkových sborů, laureátů domácích i zahraničních soutěží se stabilně vysokou interpretační úrovní.

II. PODMÍNKY ÚČASTI

Přihlásit se může každý dětský sbor působící v ČR, který splní podmínky soutěžního programu a věkové hranice. Pod pojmem dětský sbor se pro obě kategorie rozumí takový, který vystupuje v obsazení soprán a alt. Předběžnou přihlášku  s uvedením přesného názvu sboru a kontaktních údajů je třeba zaslat do 15. května 2024.

Protože je počet zúčastněných sborů z organizačních i finančních důvodů limitován, vyhrazují si pořadatelé právo, společně s odbornou radou pro dětský sborový zpěv NIPOS-ARTAMA, provést finální výběr zúčastněných sborů. Potvrzení o přijetí do soutěže obdrží sbory nejpozději do 31. května 2024.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH

Soutěžní kategorie

Soutěž je rozdělena do dvou kategorií. Účast sboru v obou kategoriích není vyloučena (za předpokladu zvolení rozdílného soutěžního programu).

I. kategorie / mladší sbory – v této kategorii mohou soutěžit sbory, jejichž členové byli narozeni po 17. 11. 2008 (jejich věk je tedy do 15 let včetně). Počet soutěžících je maximálně 45 dětí (celkový počet včetně sbormistra a doprovodu maximálně 50 osob), minimálně 15 dětí. Sbormistr je povinen doložit jmenný seznam sboristů obsahující jejich data narození.

II. kategorie / starší sbory – v této kategorii mohou soutěžit sbory, jejichž členové byli narozeni po 17. 11. 2004 (jejich věk je tedy do 19 let včetně). Počet soutěžících je maximálně 45 dětí (celkový počet včetně sbormistra a doprovodu maximálně 50 osob), minimálně 15 dětí. Sbormistr je povinen doložit jmenný seznam sboristů obsahující jejich data narození.

Soutěžní program

Soutěžní program nesmí přesáhnout 12 minut čistého času. V něm je třeba provést i povinnou část programu. Ostatní skladby do uvedeného časového limitu si sbor určuje libovolně. Pokud sbor překročí časový limit, porota ukončí jeho vystoupení.

Povinná část programu:

I. kategorie / mladší sbory:

  • lidová píseň (česká, moravská, slezská nebo slovenská) a jedna skladba a cappella. Sbor může zazpívat lidovou píseň s libovolným doprovodem nástrojů a jinou skladbu a cappella, nebo rovnou lidovou píseň a cappella.
  • jedna (nebo minimálně jedna) z oceněných skladeb skladatelské soutěže Opus ignotum 2021 a 2023:          

                a) Jan Bernátek: Klubko

                b) Oldřich Semerák: Říkanky

                c) František Fiala: Aprílová škola 

               Noty budou od 15. ledna k dispozici v e-shopu NIPOS: 

II. kategorie / starší sbory:

  • lidová píseň (česká, moravská, slezská nebo slovenská) a jedna skladba a cappella. Sbor může zazpívat lidovou píseň s libovolným doprovodem nástrojů a jinou skladbu a cappella, nebo rovnou lidovou píseň a cappella.
  • jedna (nebo minimálně jedna) z oceněných skladeb skladatelské soutěže Opus ignotum 2023: 

                    a) Jan Bernátek: Bleší tanec (noty budou od 15. ledna k dispozici v e-shopu NIPOS)

                   b) Bernardino Zanetti: Laudate Dominum

                   c) Angelo Bernardelli: Blessed the Lord

                  V  případě zájmu o skladby Laudate Dominum a Blessed the Lord vyplňte, prosím, formulář, který najdete zde

IV. HODNOCENÍ

Vystoupení sborů hodnotí nejméně pětičlenná porota, kterou jmenuje NIPOS-ARTAMA. Hodnocení je pásmové – sbory budou podle průměru udělených bodů zařazeny do zlatého, stříbrného a bronzového pásma, bronzové pásmo od 14 bodů, stříbrné od 18 a zlaté od 22 bodů, maximální počet bodů je 25. Porota může udělit zvláštní ceny (např. za dramaturgii soutěžního vystoupení, hlasovou kulturu, dirigentský výkon apod.). Bodové hodnocení bude sbormistrům k dispozici. Porota při hodnocení soutěžících přihlíží k technickému provedení programu (intonace, rytmus, hlasová kultura), k interpretačnímu provedení skladeb (využití výrazových prostředků, frázování apod.), k dramaturgii a stylové rozmanitosti soutěžního vystoupení a k celkovému uměleckému dojmu.

V. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána.