Proměny kulturní infrastruktury v České a Slovenské republice po roce 1989

 

Srdečně vás zveme na bilaterální konferenci Proměny kulturní infrastruktury v České a Slovenské republice po roce 1989, která se uskuteční ve dnech 3. ­– 4. října 2014 v kulturním centru Fabrika Svitavy.

Tuto konferenci organizujeme ve spolupráci se Střediskem kulturních služeb města Svitavy a Národným osvetovým centrom v Bratislavě.

Tematicky se zaměří na dva okruhy: Kulturní infrastruktura po stránce obsahové a Kulturní infrastruktura a její architektonická vyjádření. Odborné referáty přednesou zástupci různých subjektů působících v oblasti veřejných kulturních služeb. Budou prezentovány příklady soudobé kulturní infrastruktury z ČR a SR.

Konference byla zařazena na seznam kulturních akcí konaných v rámci Měsíce české a slovenské kulturní vzájemnosti pod záštitou ministra kultury České republiky a koná se s finanční podporou MK ČR.

Bližší informace o programu, pozvánku a přihlášku naleznete v příloze. Konferenční poplatek pro účastníky činí 500 Kč.

Přihlášky, prosíme, zasílejte na adresu: NIPOS – KaM, Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2 nebo na e-mail: ladrova@nipos-mk.cz nejpozději do 5. 9. 2014.

Pozvánka na konferenci Svitavy

Finální program konference Svitavy 3.-4.10. 2014

Závazná přihláška konference říjen 2014