Prohlášení z kulatého stolu s názvem „Role médií v oblasti vzdělávání k umění“

Dne 8. října 2014 proběhl v Grégrově sále Obecního domu kulatý stůl s názvem „ROLE MÉDIÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ K UMĚNÍ“, který zorganizovala Česká komise pro UNESCO ve spolupráci s Obecním domem, a.s.

Cílem kulatého stolu bylo napomoci zvýšení významu vzdělávání k umění, zaměřit se na vztah médií k výchově, umění a roli státu v této oblasti.

Článek o průběhu kulatého stolu a fotografie si můžete přečíst zde.

Výstupem z kulatého stolu je závěrečné prohlášení účastníků, které se věnuje roli médií při vzdělávání k umění, včetně vztahu k dětem a mládeži.

Text je k dispozici v závěru článku, nebo přímo na odkazu Prohlášení z kulatého stolu.

 

V roce 2014 proběhl již druhý kulatý stůl v řadě, který navázal na akci pořádanou v březnu za spolupráce České komise pro UNESCO a NIPOS v Muzeu hlavního města Prahy.

Zprávu a výsledky z prvního kulatého stolu najdete na stránkách NIPOS: http://www.nipos-mk.cz/?p=22377