NIPOS > Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti webů zřizovaných
Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu – NIPOS.

NIPOS se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek (seznam viz níže) v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení se vztahuje na následující internetové stránky:

VEŘEJNÉ WEBY

Portál amatérského divadla všech druhůamaterskascena.cz
Stránky ARTýdneamaterskatvorba.cz
Databáze českého amatérského divadlaamaterskedivadlo.cz
Komunitní portál českého amatérského divadlaas.amaterskedivadlo.cz
Platforma pro texty o alternativním divadleblog.sramkuvpisek.cz
Národní fond dětského scénického tanceditevtanci.cz
Online prodej a distribuce publikací vydávaných NIPOSeshop.nipos.cz
Amatérská fotografiefoto.nipos.cz
Knihovna NIPOSkatalog.nipos.cz
Konference organizované útvarem KaMkonference.nipos.cz
Databáze loutkářůloutkari.cz
Internetový magazín Místní kulturamistnikultura.cz
Mezinárodní projekt NAKInaki2.nipos.cz
Hlavní stránky NIPOSnipos.cz
Národní sborová databázensdb.cz
Amatérská fotografiephoto.nipos.cz
Interní stránky statistiky v kultuřestatistika.nipos.cz
Veřejné stránky věnované statistice v kultuřestatistikakultury.cz
Programy a konference v uměleckém vzděláváníumeleckevzdelavani.cz
Přehlídka dětského výtvarného projevuvytvarneprehlidky.cz

NEVEŘEJNÉ WEBY

Benchmarking muzeí a galeriíbenchmarkingmuzei.cz
Interní stránky pro formulářeforms.nipos.cz
Interní stránky NIPOSintranet.nipos.cz

STAV SOULADU

Tyto internetové stránka jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

NEPŘÍSTUPNÝ OBSAH

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nesouladu se zákonem o přístupnosti:

  • Některé odkazy neobsahují identifikaci jejich účelu ve formě popisku
  • Účel odkazu (pouze z textu odkazu)
  • Některé obrázky neobsahují alternativní text (ne vždy to umožňuje používaná technologie)
  • Některé odkazy neobsahují název stránky, ale pouze logo
  • Mohou se vyskytnout problémy s kontrastem (jde zejména o výtvarné důvody, nicméně nikde není text strojově nečitělný) a také s „tag lang“, tedy s „html“ identifikací jazykové sady

Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo za aktuální situace  pro provozovatele finančně náročné, takže podle § 7 zákona 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací nebude dodatečně upravováno,právě z důvodu nepřiměřené zátěže.

Některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů ve formátu PDF, zejména proto, že jde o elektronicky distribuované finální dokumenty, či dokumenty obsahující typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení.

Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe. Nicméně většina současných internetových prohlížečů tento typ dokumentů bez problémů zobrazuje přímo.

Dále zde mohou být dokumenty ve formátu MS Office, případně podobných kancelářských aplikací (ve formátech DOC, DOCX, XLS, XLSX a podobných). Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů, které jsou součástí MS Office, Libre Office, Open Office.

Obecně je uspořádání a ovládání těchto stránek navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami. Některé texty nejsou definovány v relativních jednotkách. Pro zvětšení je potřeba použít systémových nástrojů (nastavení prohlížeče). Postupujte dle informací v tomto prohlášení.

Pokud při přístupu na web narazíte na jakoukoli překážku, kontaktujte nás a my se ji pokusíme odstranit.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 1. 3. 2021
Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného Ministerstvem vnitra.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Stále pracujeme na tom, aby byly tyto stránky bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím využijte e-mail info@nipos.cz (Do předmětu prosíme napište „Přístupnost webu…“.)

Další kontaktní informace:

NIPOS- Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Fügnerovo náměstí 1866/5
P.O.Box 12
12021 Praha  2
e-mail: info@nipos.cz
ID datové schránky: vcwqfka

Veškerou úřední poštu v elektronickém formátu prosím posílejte na adresu: podatelna@nipos.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací můžete kontaktovat:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz

Samostatné weby NIPOS