Prohlášení Kulatého stolu k tématu Formální a neformální umělecké vzdělávání

Ve středu 26. února uspořádal NIPOS (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu) ve spolupráci s Českou komisí pro UNESCO v Muzeu hl. m. Prahy kulatý stůl na téma Formální a neformální umělecké vzdělávání.  O jeho průběhu informovala tisková zpráva, kterou si můžete přečíst na http://www.nipos-mk.cz/?p=22338.

Pokud jste se nemohli zúčastnit, ale s tématem uměleckého vzdělávání pracujete, můžete nalézt inspiraci a náměty v Prohlášení, které je výstupem z kulatého stolu. Závěrem jej schválili všichni přítomní účastníci, jako apel adresovaný zejména těm, kteří mají v umělecké vzdělávání rozhodovací pravomoci, nebo mohou jinak ovlivnit jeho rozvoj. 

K přečtení a využití je dokument ke stažení zde: Prohlášení (finální verze)