Prohlášení NIPOS k celostátním přehlídkám 2020

Vážení spolupracovníci, zájemci o amatérské umění, vedoucí a pedagogové a pořadatelé přehlídek,

uplynul měsíc od našeho posledního stanoviska vydaného v souvislosti s platností mimořádných opatření v důsledku epidemie koronaviru v ČR. Situace stále není zcela jasná a předvídatelná, už je ale jisté, že vládní opatření zasáhnou naše aktivity víc, než jsme původně předpokládali. Některé přehlídky už jsme byli nuceni zrušit, u jiných hledáme náhradní termíny nebo alternativní formy realizace. Přestože se vše stále vyvíjí, cítíme nutnost seznámit Vás s tím, jak se k situaci stavíme v tuto chvíli, 20. dubna 2020.

Celostátní přehlídky a vzdělávací akce v gesci naší instituce probíhají postupně během celého roku, bude tedy záležet na vývoji postupného uvolňování vládních opatření. Jeho přesné načasování je  však těžko předvídatelné. Do hry také vstupují nejrůznější specifika jednotlivých oborů. Proto nepovažujeme za správné zaujmout jednotný postoj ke všem našim akcím, ale necháváme situaci na zvážení našich odborných pracovníků (ve spolupráci s oborovými odbornými radami) a pořadatelů akce.

Jisté v tuto chvíli je, že v letošním roce nelze pokládat propozice jednotlivých celostátních přehlídek za závazné a vyhrazujeme si právo se od nich v konkrétních odůvodněných případech odchýlit. Týká se to i varianty, že by regionální postupová kola byla nahrazena alternativním způsobem výběru. Je možné, že v takových případech nebude postupový systém pro všechny stejně dostupný a spravedlivý. K podobným úpravám pravidel ale přikročíme vždy pouze v zájmu rozvoje a udržení dotyčného oboru amatérského umění či dětských uměleckých aktivit.

Naše stanovisko respektuje také rozhodnutí vlády ve věci návratu dětí do škol, což nutně poznamenává realizaci těch přehlídek, jejichž účastníci jsou žáci a studenti.

Velkou neznámou je, zda lidé budou mít chuť i odvahu účastnit se hromadných akcí, i kdyby byly povoleny.

Informace k přehlídkám, plánovaným do konce srpna 2020 (v chronologickém řazení podle původně plánovaného termínu):

CHORALIA PRAHA – CHRUDIM – MIKULOV
62. celostátní přehlídka pěveckých sborů
21. března, Praha, 16.–17. května, Chrudim, 17.–18. října, Mikulov
Choralia Praha – přehlídka zatím přesunuta na 20. června, ale jako reálné se jeví její odložení na rok 2021.
Choralia Chrudim – v květnovém termínu zrušeno, přehlídka se přesouvá na rok 2021. Mikulov se pravděpodobně uskuteční.

30. národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles
18. dubna, Kutná Hora; 30.–31. května, Brankovice, Bučovice, Slavkov
; 19.–20. září, Slavkov;
26. října, Hradec Králové
Etapa Kutná Hora (18. dubna) a etapa Bučovice, Slavkov (30.–31. května) zrušeny. Podzimní etapy by se konat mohly.

40. národní soutěž a výstava amatérské fotografie
9.–24. května, Svitavy
Zatím předpokládáme vyhodnocení výsledků v polovině července, náhradní termín výstavy připravujeme v říjnu buď ve Svitavách, nebo v Ambitu kláštera na Jungmannově náměstí, slavnostní akce spojené s výročím 50 let od založení soutěže se odkládají na rok 2021.

KUTNÁ HORA
37. celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance
22.–24. května, Kutná Hora
Přesun termínu konání na 13.–15. listopad.

ŠRÁMKŮV PÍSEK  
59. celostátní přehlídka experimentujícího divadla
29.–31. května, Písek
Přehlídka je zrušena v původním termínu a momentálně zvažujeme několik alternativ řešení, rozhodnutí by mělo padnout nejpozději do konce května.

30. celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů
29.–31. května, Uničov
Navrhujeme zrušení přehlídky a konání jubilejního 30. ročníku až v r. 2021 – definitivně bude potvrzeno do poloviny května. Důležité bude stanovisko města, které bylo dokonce na několik týdnů uzavřeno.

29. folklorní festival Pardubice – Hradec Králové 
5.–7. června, Pardubice, Hradec Králové, Piletice
Festival byl po dohodě všech pořadatelů zrušen bez náhrady.

DĚTSKÁ SCÉNA   
49. celostátní přehlídka dětského divadla a 49. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů
12.–18. června, Svitavy
Přehlídka byla zrušena, o případných akcích v oboru, které by aspoň částečně letošní výpadek kompenzovaly, budeme informovat.

WOLKRŮV PROSTĚJOV  
63. celostátní přehlídka uměleckého přednesu a divadla poezie
16.–20. června, Prostějov
Přesun termínu konání na první týden v září.

ČESKÉ VIZE
67. celostátní přehlídka filmové tvorby
17.–21. června, Ústí nad Orlicí
České vize – postupová kola proběhnou online, celostátní přehlídka bude pravděpodobně přesunuta na podzim; nominační přehlídky Malých vizí: Juniorfilm – přesun zatím na 12.–13. června, Zlaté slunce – přesun na září. Předpokládaný náhradní termín celostátní přehlídky je říjen, termín v tuto chvíli upřesňujeme, bude znám do poloviny května.

MLADÁ SCÉNA
18. celostátní přehlídka studentských divadelních souborů
24.–28. června, Ústí nad Orlicí
Přehlídka je zrušena bez náhrady.

LOUTKÁŘSKÁ CHRUDIM
69. celostátní přehlídka amatérského loutkářství
30. června – 6. července, Chrudim
Loutkáři zatím doufají v zachování přehlídky v původním termínu, nebo v posunutí termínu v rámci prázdnin, byť v omezené formě a se specifickým způsobem výběru. Bude postupně upřesňováno v květnu.

DIVADELNÍ PIKNIK VOLYNĚ
29. celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla
30. června – 7. července, Volyně
Přehlídka zřejmě bude zrušena bez náhrady, letošní nominace a doporučení budou přesunuty jako návrhy pro příští rok, bude potvrzeno do poloviny května. Problémem přehlídky je, že se konala pouze polovina postupových přehlídek. Ukázalo se, že je nereálně vybírat na základě videozáznamů, neboť je soubory nemají.

90. JIRÁSKŮV HRONOV
Festival amatérského divadla s mezinárodní účastí
31. července – 8. srpna, Hronov
Zvažujeme konání v omezeném rozsahu vzhledem k potížím ostatních celostátních divadelních přehlídek. Bude postupně upřesňováno v květnu.

Setkání mladých amatérských divadelníků. Dílna Šrámkova Písku       
14.–23. srpna, Šumperk
Zatím předpokládáme konání v původním termínu.

MEZZOCHORI
12. celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů
6.–8. listopadu, Hradec Králové
Přehlídka by měla proběhnout v řádném termínu.
Postupový systém byl po dohodě s odbornou radou a zástupci z oboru pro rok 2020 definitivně zrušen a sbory se mohou hlásit do půlky června přímo na celostátní přehlídku.


Praha 20. dubna 2020

Mgr. Lenka Lázňovská, ředitelka NIPOS
Ing. Pavlína Čermáková, vedoucí NIPOS-ARTAMA
Mgr. Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA