Program Wolkrova Prostějova 2012

55. celostátní festival poezie Wolkrův Prostějov

12. – 16. června 2012

Statutární město Prostějov, Magistrát města Prostějova, odbor školství, kultury a sportu, oddělení DUHA – Kulturní klub u hradeb, NIPOS ARTAMA Praha, pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Martina Tesaříka a primátora města Prostějova Miroslava Pišťáka, za finanční podpory Ministerstva kultury, Olomouckého kraje, ve spolupráci s Městským divadlem v Prostějově, Městskou knihovnou a Gymnáziem Jiřího Wolkera v Prostějově

 

 

ÚTERÝ 12. června

13.00 – 16.00

SEMINÁŘE WOLKROVA PROSTĚJOVA

17.30 • MD

HOP – HOP, Ostrov
Tak tohle je naše Leni?!
– Z. Bezděková 
Scénář a režie: Irena Konývková

19.15 – 19.45 • DUHA

Hodnocení poroty divadel poezie

21.00 • Nám. T. G. Masaryka (před radnicí)

DIVADLO KVELB
Motýli – Butterflies
snové, ohňové, loutkové, alternativní a výrazně výtvarné představení využívá světově unikátní obrysové ohňové loutky.

21.25 • Nám. T. G. Masaryka (socha J. Wolkera)

ZAHÁJENÍ 55. ROČNÍKU WOLKROVA PROSTĚJOVA
spojené s lampionovým průvodem
Netradiční ohňové zahájení spojené s předáním symbolického klíče od městských bran
s následným lampionovým průvodem k soše Jiřího Wolkera.

22.00 hodin • U KOTĚRY NA ZAHRÁDCE (Zahrádka Národního domu)

SILLAGE
pop–rocková kapela, jejímž frontmanem je Jaromír Hnilica, účastník soutěže Hlas Česko-Slovenska.

 

STŘEDA 13. června

 

8.00 – 8.30 • Přednáškový sál ND

Hledání hlasu
Ztratili jste hlas?
Naleznete jej na hlasové rozcvičce v přednáškovém sále spolkové části Národního domu. 
Určeno sólovým recitátorům 1. kategorie a všem dalším zájemcům.

8.35 – 8.55

Prezence recitátorů sólistů 1. kategorie

9.00 – 12.20 • jeviště MD

PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ SÓLISTŮ 1. KATEGORIE

13.30 – 16.30

Semináře Wolkrova Prostějova

13.30 – 16.30 • Přednáškový sál ND

Rozborový seminář 1. kategorie

17.00 • jeviště MD

KURÁTORKY, Praha
Drahý Theo (přednáška s ukázkami) – Woody Allen/M.  Žantovský
Scénář a režie: Hana Malaníková, Jana Machalíková, Monika Sybolová

18.15 • DUHA

POETICKÝ SOUBOR DIVADLA VYDÝCHÁNO, ZUŠ Liberec
Případ Charms – Daniel Charms/V. Daněk, M. Hnilo
Scénář: Lukáš Horáček a kolektiv souboru
Režie: Lukáš Horáček

19.05 • DUHA

DS POD MASKOU – LDO ZUŠ Františka Drdly, Žďár nad Sázavou
Žal Juliin – DS Pod maskou
Scénář: DS Pod maskou
Režie: MgA. Jana Mifková

20.00 – 21.30 • DUHA

Hodnocení poroty divadel poezie

22.00 hodin • U KOTĚRY NA ZAHRÁDCE  (Zahrádka Národního domu)

HAMLETI
herecké vokálně-instrumentální kvarteto, díky kterému se středa Wolkrova Prostějova stane nezapomenutelným dnem. Nevěříte?

 

ČTVRTEK 14. června

 

8.00 – 8.30 • Přednáškový sál ND

Hledání hlasu
Ztratili jste hlas?
Naleznete jej na hlasové rozcvičce v přednáškovém sále spolkové části Národního domu. 
Určeno sólovým recitátorům 2. kategorie a všem dalším zájemcům.

8.35 – 8.55 • jeviště MD

Prezence recitátorů sólistů 2. kategorie

9.00 – 11.25 • jeviště MD

PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ SÓLISTŮ 2. KATEGORIE
(1. + 2. + 3. skupina)

12.30 – 15.30

Semináře Wolkrova Prostějova

12.30 – 15.30 • Přednáškový sál ND

Rozborový seminář 2. kategorie
(1. + 2. + 3. skupina)

16.00 • POINT

TRIARIUS, Česká Třebová
Orangutan v továrně Lubor Kasal, Tom Kikwood
Režie: Laco Špais, Josef Jan Kopecký

18.00 • DUHA

BOMBIČKY NA DVOREČKU, Prostějov
Carpa diem – autorské představení
Scénář: kolektiv
Režie: Jan Šprynar

19.00 – 20.00 • DUHA

Hodnocení poroty divadel poezie

21.00 hodin • U KOTĚRY NA ZAHRÁDCE (Zahrádka Národního domu)

ZÁPAS V IMPROVIZACI
divadelní improvizace se sportovními pravidly, utkají se týmy improligy
OSTR.UŽ.I.NY vs. VALOUNY
.
Dva týmy hráčů, nekompromisní rozhodčí, hokejová pravidla, to vše na vaše témata, vy rozhodnete, který tým vyhrává.

 

 

PÁTEK 15. června

8.00 – 8.30 • Přednáškový sál ND

Hledání hlasu
Ztratili jste hlas? Naleznete jej na hlasové rozcvičce v přednáškovém sále spolkové části Národního domu.
Určeno sólovým recitátorům 2. kategorie a všem dalším zájemcům.

8.35 – 8.55 • jeviště MD

Prezence recitátorů sólistů 2. kategorie

9.00 – 11.30 • jeviště MD

PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ SÓLISTŮ 2. KATEGORIE
(4. + 5. + 6. skupina)

12.30 – 15.30

Semináře Wolkrova Prostějova

12.30 – 15.30 • Přednáškový sál ND

Rozborový seminář 2. kategorie
(4. + 5. + 6. skupina)

16.00 • POINT

DIVADLO POINT PŘI GJW PROSTĚJOV
Nahý Wolker
– Jiří Wolker
Scénář a režie: Aleš Procházka

17.30 • DUHA

DĚTI VESELÉ, Olomouc
Kus bedny, aneb psí cesta
– Vítězslav Skuhrák
Scénář: Světlana Zátopecká
Režie: Magda Veselá

18.15 – 19.15 • DUHA

Hodnocení poroty divadel poezie

19.45 • Kostel Povýšení sv. kříže – Inspirativní představení

GEISSLERS HOFCOMOEDIANTEN
AMBROSIA
– netradiční inscenovaná výstava, během níž
diváci individuálně na vlastní pěst objevují a skládají jednu
z nejstarších dochovaných jezuitských her na našem
území. Pojednává o životě a díle sv. Ambrože a
zprostředkovává autentický barokizující zážitek.

21.30 hodin •  U KOTĚRY NA ZAHRÁDCE (Zahrádka Národního domu)

METEOR Z PRAHY – retro music s oblíbenými herci z Divadla Husa na provázku

SOBOTA 16. června

8.00 – 8.30 • Přednáškový sál ND

Hledání hlasu
Ztratili jste hlas? Naleznete jej na hlasové rozcvičce v přednáškovém sále spolkové části Národního domu.
Určeno sólovým recitátorům 3. kategorie a všem dalším zájemcům.

8.35 – 8.55 • jeviště MD

Prezence recitátorů sólistů 3. kategorie

9.00 – 9.25 • jeviště MD

PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ SÓLISTŮ 3. KATEGORIE

10.15 – 11.45 • Přednáškový sál ND

Rozborový seminář 3. kategorie

12.00  • MD

DIVADLO JESLIČKY JT, STÁLÁ SCÉNA  
MD ZUŠ STŘEZINA HRADEC KRÁLOVÉ
P jako pivo – Tom Robbins 
Scénář a režie: Ema Zámečníková

13.45 – 14.15 • DUHA

Hodnocení poroty divadel poezie

14.30 – 16.00 • DUHA

Prostor pro možné výstupy seminářů WP

19.00 • DUHA

TO NEJLEPŠÍ NA KONEC…
Závěrečný večer 55. Wolkrova Prostějova s předáním cen festivalu

21.30 hodin • U KOTĚRY NA ZAHRÁDCE (Zahrádka Národního domu)

GENTLEMEN´S CLUB – ska kapela z Hranic na Moravě

 

 


 

Po celou dobu konání celostátního festivalu budou probíhat čtyři semináře:

Pouští a pralesem prózy a poezie – literárně-dramatická inspirační dílna s několika zastaveními na cestě k (sólové) interpretaci textu.
Lektorka: Gabriela Sittová (Praha a Zábřeh na Moravě) – lektorka tvořivých dílen, recitátorka a členka divadla Spolupospolu

Ladění tancem – seminář určený pro zájemce o pohybové a taneční vyjádření, spojené s interpretací textu.
Motto: „Každý posun těla je cestou hledání i nalézání.“
Lektorka: Lenka Jíšová (Plzeň) – taneční pedagožka na ZUŠ B. Smetany v Plzni, vedoucí taneční skupiny NoTa Plzeň, zabývá se současným tancem a lektoruje kurzy kreativního tance pro dospělé

• Tvoření a hry s hlasem a řečí – hlasový seminář nabízí účastníkům analýzu jejich mluvního projevu, praktická dechová, hlasová a artikulační cvičení, která vedou k lepší kvalitě hlasu a řeči, hlasové a mluvní etudy v prostoru…
Lektorka: Regina Szymiková (Praha) – pedagog hlasové a mluvní výchovy na Divadelní fakultě AMU, hlasové výchovy a rétoriky na Přírodovědecké fakultě UK a Zemědělské univerzitě, hlasový poradce při inscenacích pražských a mimopražských divadel, spoluautorka učebnice „Foniatrie- Hlas“, hlasová terapeutka v Hlasovém centru Praha, lektorka kurzů hlasu a řeči pro různé profesní skupiny.

• Od dojmů k pojmům – cílem semináře je pomoci jeho účastníkům pochopit, proč a jakým způsobem se hodnotí umělecký přednes a divadlo poezie.
S Radimem Šípem se budete věnovat především sólovým interpretacím, s Renatou Vordovou divadlům poezie.
Lektoři: Radim Šíp (Brno) – recitátor, pedagog Katedry sociální pedagogiky Pedagogické fakulty MU v Brně
Renata Vordová (Plzeň) – samostatně pracující lektorka a pedagožka, dříve recitátorka a členka souborů divadel poezie

Vstupné pro veřejnost na celý večer na zahrádku Národního domu: 20,- Kč
Zahrádka Národního domu otevřena denně od 20.00 – 24.00 hod.

Použité zkratky:
MD = Městské divadlo, Vojáčkovo nám. 1
DUHA = Duha – Kulturní klub u hradeb, Školní 4
POINT = Divadlo Point, Olomoucká 25

Kontakty:
Magistrát města Prostějova, odbor školství, kultury a sportu, oddělení
DUHA – Kulturní klub u hradeb, nám. T.G.Masaryka 130/14, Prostějov,
tel. 582 329 623, 582 329 620
Městské divadlo, Vojáčkovo nám. 1 Prostějov, tel. 582 330 663

www.prostejov.eu/duha