Program X. NÁRODOPISNÉ SLAVNOSTI v Kinského zahradě

10. Národopisná slavnost 2009

Národní muzeum
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu,
útvar ARTAMA
Sdružení pro dětskou taneční tvořivost

Pod záštitou primátora 
hlavního města Prahy Pavla Béma

Váš srdečně zvou na

X. NÁRODOPISNOU SLAVNOST
V KINSKÉHO ZAHRADĚ

23. – 24. května 2009

Musaion
Národopisná expozice Národního muzea
Kinského zahrada 98, Praha 5 Smíchov

Pořadatelé děkují Ministerstvu kultury a hlavnímu městu Praha za finanční podporu

V případě nepříznivého počasí se program uskuteční v Musaionu

Změna programu vyhrazena

Program Národopisné slavnosti
Sobota 23. května


Hala Musaionu
15.00 Zahájení slavnosti
Setkání s muzikanty Rakouska a Čech
Vstupní hudební pořad, autor Tomáš Spurný

Terasa za Musaionem
17.00 My jsme se k vám přišli ptát, smíme-li tu tancovat… 
Folklorní soubory z české i rakouské strany Šumavy
a Českého lesa.

Dílny Musaionu
10- 17 Předvádění pošumavské rukodělné výroby

Neděle 24. května


Terasa za Musaionem
14.30 Zafúkyj větříčku přes ten vrch vzhůru…
Slavnostní odpoledne se soubory z Chodska,
Pošumaví a Rakouska

Dílny Musaionu
10 – 17 Předvádění pošumavské rukodělné výroby

Účinkují soubory:
Národopisný soubor Postřekov, Pošumavská dudácká muzika, Prácheňský soubor
písní a tanců Strakonice
Hosté: Volker Derschmidt Rakousko
Pořady uvádí Jiřina Langhammerová