13. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže – program

Rozborového semináře ke 13. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže
16. – 18. dubna 2010, Sladovna Písek

Pozvánka ve formátu pdf – pozvanka


Pátek

od 16:00 Prezentace ubytování v Domově mládeže, Sovova ulice
17:45 – 18:00 Prezentace ve Sladovně Písek
18:00 – 19:00 Výtvarné maturity na Gymnáziu J. Nerudy v Praze – Simona Svatošová
19:00 – 20:15 Výtvarník Michal Pěchouček, laureát ceny Jindřicha Chaloupeckého: Umění jako poznání a jako komunikace
20:30 – 21:30 Tendence současného výtvarného umění podle posledních dvou roč. na Biennale v Benátkách
Jakub SyneckýSobota
10:00 Otevření výstavy pro individuální prohlídku ve Sladovně Písek
10:30 Slavnostní vernisáž s vyhlášením cen
13:00 – 14:15 Rozbor výtvarných prací na výstavě se všemi kurátory
14:30 – 15:30 Tisková konference naruby – Co potřebují novináři ke své práci – odb. pracovnice Výzkumného
ústavu pedagogického v Praze – Alena Géblová a Markéta Pastorová
15:30 – 18:30 Tři paralelní workshopy na téma Výtvarná výchova v komunikaci s uměleckým procesem:
– Komunikace s umělcem (Vladimír Havlík)
– Komunikace s umělcem (Matěj Smetana)
– Komunikace s interpretem výtvarného díla (lektoři galerie Futura)
Asistence workshopů Jaroslav Vančát, Dagmar Ryčlová, Jan Svoboda
20:30 – 22:00 Reflexe workshopů Výtvarná výchova v komunikaci s uměleckým procesem – závěr ve
skupinách a společná diskuse.
Seznámení s projektem Biennale 2013 – studenti FHS UKNeděle
8:30 – 9:00 Informace k multižánrovému filmovému festivalu v Písku „Festival nad řekou“ – Markéta Havasová
9:00 – 9:30 Informace o plzeňském festivalu Animánie
9:30 – 10:30 Kurz multimediální tvorby a výsledky prací studentů Ped. fakulty v Plzni ukáže Vladimíra Zikmundová
10:30 – 11:00 Přípravy na Pražské quadriennale 2011 – Jan Svoboda
11:00 – 13:00 Hrad v Písku – klíčová hradní stavba Přemysla Otakara II. a možnosti jejího poznání.
Spojeno s prohlídkou interiérů s Jakubem Syneckým