Příspěvková organizace ÚSC a příspěvek zřizovatele

Může zřizovatel krátit příspěvek své příspěvkové organizaci?

Více naleznete v přiloženém dokumentu.