Přípravný seminář – Písek 2009

16. dubna – 16. května 2010 připravuje NIPOS-ARTAMA z pověření Ministerstva kultury 13. celostátní přehlídku výtvarných prací dětí a mládeže na téma Komunikace mezi výtvarnou výchovou a výtvarným uměním. Výstava bude instalována v nově rekonstruovaných prostorách Sladovny v Písku. K přehlídce proběhly už dva přípravné semináře – v Polici nad Metují v roce 2008 a letos na jaře v Kopřivnici.  Poslední přípravný seminář před jarní 13. celostátní výtvarnou přehlídkou v roce 2010  se uskuteční 6. – 8. listopadu 2009 ve Sladovně v Písku

PROGRAM:

Pátek 6. 11. Od 16 hod. ubytování v Domově mládeže SOU Sovova ulice.
19:00 Petr Nikl, přední český výtvarník, autor knih pro děti, pohovoří o své tvorbě. Ukázky a film, autogramiáda. Prohlídka expozice knižních ilustrací pro děti ve Sladovně.
Sobota 7. 11. Dílny ve 3 skupinách účastníků na téma přehlídky. Komunikace mezi výtvarnou výchovou, výtvarným uměním a veřejností. Povede Dr. Vančát, Mgr. Ryčlová, Dr. Svoboda.
11:30 – 12:00 Informace o česko-rakouské příhraniční výtvarné spolupráci.
14:00 Mgr. Renáta Brichcínová z Gymnázia Na Pražačce v Praze 3 a studenti promluví o přípravě výtvarných prací na 13. celostátní přehlídku. Ukázky a diskuse.
16:00 Michal Škoda, ředitel výtvarné galerie v Č. Budějovicích, se podělí o své zkušenosti s prací galeristy pro veřejnost.
17:00 Poznámky k tématu přehlídky a technické informace k obesílání výtvarných prací sdělí Dr. Vančát, Dr.Svoboda.
20:00 Večerní prohlídka výstavních prostor Sladovny. Jako doprovodnou součást semináře zařazujeme promítnutí vítězného filmu o holocaustu ZUŠ Police nad Metují. Vyzýváme zároveň další účastníky, aby s sebou přivezli CD a DVD s ukázkami své činnosti.
Neděle 8. 11.
10:00 Společná exkurze po historické části Písku s odborným výkladem kunsthistorika Jakuba Syneckého.Předpokládaný konec semináře kolem 12:30 hod.

Účastnický poplatek:

▪    1 250 Kč za celý seminář + ubytování
▪    1 000 Kč bez 1x ubytování
▪       750 Kč bez ubytování

Jízdné a strava není v ceně semináře. Seminář má akreditaci MŠMT č. 28025/2006-25-581 a může být hrazen zaměstnavatelem z prostředků na další vzdělávání učitelů. Poslání 13. celostátní přehlídky podporuje koncepci oblasti Umění a kultura a obsah výtvar. oboru v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání a gymnázia. Z tohoto důvodu je účast na přehlídce i seminářích možné doporučit jako důležitou vzdělávací akci pro výtvarné pedagogy a jako akci podporující implementaci RVP do praxe.

Závazné přihlášky nejpozději do 26. října 2009.

Propozice a další informace k přehlídce sledujte na www.artama.cz a na www.vytvarneprehlidky.cz. Přihlášení zájemci dostanou informace a časový rozpis včas před každým seminářem.

Upozornění: V případě pozdního odhlášení ze semináře vám bude účtován storno-poplatek ve výši náhrady vzniklých nákladů.

Přihlášky posílejte na adresu Zdena Synecká, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 966, e-mail: synecka@nipos-mk.cz.

zp-na-pripravny-seminar-pisek