Přípravný seminář ke 13. celostátní přehlídce dětských výtvarných prací, Kopřivnice

Přípravný seminář ke 13. celostátní přehlídce dětských výtvarných prací2010 se konal

15. – 17. května 2009 v Kopřivnici. Organizoval NIPOS-ARTAMA Praha spolu s hostitelskou Základní uměleckou školou Zdeňka Buriana v Kopřivnici. 30 účastníků se v teoretické části, workshopu i v terénu věnovalo tématu přehlídky – Komunikací mezi výtvarnou výchovou a výtvarným uměním.

Setkání s regionálními výtvarnými umělci P. Lysáčkem a  J. Surůvkou i studenty z vysokých uměleckých škol doplnilo přednášku PhDr. J. Vančáta o postavení umělce v současné společnosti.

Společné exkurze do Technického muzea Tatra a Lašského muzea v Kopřivnici, Městského muzea a za lidovou architekturou Štramberka i nedělní výjezd na nedaleký Radhošť za horskou architekturou D. Jurkoviče vhodně doplnily naše téma.