Přípravný seminář ke 14. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže

21.–23. října 2011, Praha

14. celostátní přehlídku výtvarných prací dětí a mládeže připravujeme z pověření ministerstva kultury na jaro 2013 v prostorách gotického hradu v Litoměřicích ve zcela nové podobě. Vycházíme z potřeby doby, která je ovlivněna zásadním působením vizuálně obrazných prostředků. Proto se přípravné semináře zaměří na metodickou reflexi nových obsahů a způsobů uplatnění prostředků vizuální aktivizace ve výuce výtvarného oboru.

 

PROGRAM pražského semináře:

 

Pátek 21. října 2011
18:00   Setkání v galerii meet Factory – prohlídka aktuální výstavy, beseda s tvůrcem. Diskuse nad reflexí našeho tématu v současném výtvarném umění.

Sobota 22. října 2011  – DDM Praha 2, Slezská ul. 21
9:00   Úvodní slovo o smyslu 14. CP a přípravných seminářů. Zadání úkolu, k němuž budou účastníci potřebovat digitální fotoaparát nebo mobil s foto a svůj připojovací kabel – J. VANČÁT
9:15     Reflexe 13. CP v Písku 2010 z pohledu oceněných autorů. Diskuse.
10:45   Obrazové vyjádření v souvislosti se slovním doprovodem – M. SMETANA
14:00   Net art – P. ŠOBÁňOVÁ
14:50   Vizuální projevy – prezentace projektů festivalu Enter, aktivity spol. CIANT – M. MARIÁNEK
16:15   Workshop k aktuálním otázkám VV ve všeobecném vzdělávání – M. PASTOROVÁ
17:00   Informace o Asociaci výtvarných pedagogů – A. HŮRKOVÁ
17:30   Reflexe zadaných úkolů účastníkům – J. VANČÁT
20:15   Fotografie jako médium – J. SVOBODA

Neděle 23. října 2011
10:00   Pro zájemce: Praha kubistická, společná vycházka s J. SYNECKÝM
Pro ostatní: Individuální prohlídky pražských výstav – zájemci obdrží na semináři písemnou aktuální nabídku.

 

Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 10. října 2011 na adresu Zdena Synecká, NIPOS-ARTAMA, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2 nebo e-mailem synecka@nipos-mk.cz
Účastnický poplatek: 850 Kč, seminář má akreditaci MŠMT. Všichni přihlášení dostanou další informace v pozvánce včas před seminářem.
Ubytování:
ředitel DDM nabízí na 21. a 22. října společné ubytování v budově DDM na povlečených molitanových matracích, ale ve vlastním spacím pytli, s možností použití kuchyňky a sprchy za 100 Kč / noc. Počet míst je omezen, proto pošlete přihlášku co nejdříve. Pro zájemce jsme rezervovali blízké ubytování v hostelu sv. Ludmily na nám. Míru za  380 Kč / noc (www.kdm.cz). Vedení hostelu však žádá individuální přihlášky. Posílejte je na adresu hostel@kdm.cz nejpozději do 10. října 2011. V přihlášce uveďte, že jde o rezervaci ARTAMA.

Přihláška ve formátu rtf – ZV_VV