Přípravný seminář ke 14. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže 2012

PROSTOR JAKO INSPIRACE
9.–11. listopadu 2012 v Litoměřicích

14. celostátní přehlídku výtvarných prací dětí a mládeže připravujeme z pověření Ministerstva kultury na jaro 2013 v prostorách gotického hradu v Litoměřicích ve zcela nové podobě. Vycházíme z potřeby doby, která je ovlivněna zásadním působením vizuálně obrazných prostředků.
Závěrečný přípravný seminář se koná v Litoměřicích, aby si účastníci mohli prohlédnout prostory gotického hradu, kde se bude konat 14. celostátní přehlídka na jaře 2013. Přednášky a workshopy proběhnou v aule Střední pedagogické školy J. H. Pestalozziho.

PROGRAM SEMINÁŘE

Pátek 9. listopadu
17.00 prezence seminaristů
18.00 Jaroslav Vančát,  Michal Pěchouček: Prostor jako metafora, úvod k semináři
20.00 Hradní vinárna – sommeliérský večer
   
   
Sobota 10. listopadu
10.00 společná prohlídka interiérů gotického hradu, diskuse k instalaci výtvarných prací, vede Jan Svoboda
12.00–14.00 oběd
14.00–15.30 Pavla Ščeránková: Práce s prostorem
16.00–17.30 Markéta Pastorová: Studentské projekty VŠUMPRUM pro výuku výtvarné výchovy na školách
17.30–19.30 večeře
19.30–21.00 Dominik Lang: Půdorys galerie – možnosti instalace
21.00 diskusní fórum k tématu přehlídky IMPULZY – TVORBA – PREZENTACE, vede Markéta Pastorová
   
   
Neděle 11. listopadu
9.30–10.00 Markéta Pastorová: Úvodní slovo k audiovizuální výchově na školách
10.00–11.30 Vladimír Beran: Učit se film – představení zcela nové metodiky filmové tvorby, která preferuje hravost nad řemeslem
a využívá nejjednodušších prostředků; je vhodná pro malé děti i středoškoláky.
11.30–13.30 tradiční vycházka historickým městem s odborným výkladem Jakuba Syneckého

Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 30. října 2012 na adresu Zdena Synecká, NIPOS-ARTAMA, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2 nebo e-mailem synecka@nipos-mk.cz

Účastnický poplatek: 900 Kč, ubytování 220 Kč/ noc, seminář má akreditaci MŠMT. Všichni přihlášení dostanou další informace v pozvánce včas před seminářem.

Přihláška ve formátu doc. ZV_PS_2012