Přípravný seminář ke 13. celostátní přehlídce dětských výtvarných prací, Písek

6. – 8. listopadu 2009 v Písku, v o.p.s. Sladovna Písek
Organizoval NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s o.p.s. Sladovna Písek.

Účast 52 seminaristů, 10 lektorů

Hostitelský dům Sladovny jsme vybrali proto, aby se účastníci semináře seznámili s prostředím, ve kterém bude instalována 13. výtvarná přehlídka.

Poslední seminář před 13. přehlídkou byl zaměřen na téma přehlídky: Komunikace mezi výtvarnou výchovou a výtvarným uměním. Z toho vycházeli všichni lektoři, dílny i večerní diskuse.

Petr Nikl, náš přední výtvarník, hovořil o své tvorbě a předvedl dosud nezveřejněný animovaný film na hudbu W. A. Mozarta. Sklidil od účastníků ocenění a zajímavě otevřel celý seminář. Pro vlastní téma přehlídky bylo nejvíce inspirativní vystoupení Mgr. Brichcínové z Gymnázia Na Pražačce v Praze 3, která předvedla se svými studenty konkrétní přípravu výtvarných prací pro přehlídku. Tématu se věnovala i teoretická část J. Vančáta , J. Svobody, M. Pastorové a večerní diskuse u kulatého stolu. O svých zkušenostech galeristy se podělil M. Škoda, o česko – rakouské příhraniční spolupráci informovala M. Doležalová. Program doplnil J. Hladký, ředitel Sladovny, který nás provedl celým domem se zasvěceným výkladem. Tentokrát jsme zařadili i doprovodný program pro zájemce – promítání DVD z prací účastníků, kde vynikl film ZUŠ Police nad Metují o holocaustu. Seminář uzavřela nedělní exkurze po historické části města Písku s odborným výkladem J. Syneckého.