Ohlédnutí – Prima Náchodská prima sezóna 2010

Často slýcháme nářky na nedostatek zájmu středoškolské mládeže o umění a vlastní tvorbu. Účast v porotě postupové fotografické soutěže pořádané v rámci studentského festivalu Náchodská prima sezóna mne přesvědčila o opaku. Přihlášených 386 fotografií od 85 autorů ve věku do 21 let  se pohybovalo na slušné úrovni obrazové kultury. Zaslané fotografie svědčily o zaujetí pro věc a většinou i o elementárním poučení z hlediska přípravy a kompozice obrazu. I když poučenost historií fotografie a spoléhání na osvědčené vzory někdy zpochybňovaly původnost fotografií, bylo to možno chápat jako přirozenou součást cesty k vlastnímu uměleckému vyjádření. V celkové kolekci přesto nechyběly originální nápady, schopnost vážněji přemýšlet nad zvoleným tématem a obrazově jednoznačně je ztvárnit. O tom svědčí skutečnost, že porota vybrala téměř třetinu prací k nominaci na výstavu.

A jak to vypadalo v jednotlivých kategoriích? Z kolektivních prací jednoznačně zvítězila série Můj den, odrážející každodennost v různých přístupech jednotlivých autorů. Vyznění celé série trochu shodil nedostatečný důraz na kvalitu konečné adjustace fotografií a poučený grafický design tabulí jednotlivých autorů. Námětem i klasikou černobílého zpracování zaujala série portrétů starých lidí Podzim života. Porota ocenila zájem o tuto společenskou problematiku nebývalý ve věkové kategorii autorů a kultivovanost jednotlivých portrétů. V manipulované fotografii se projevil vliv již dříve viděného nejvíce. Obrazové koláže přesvědčily nápadem a celkovým vyzněním obrazu. Velká diskuse se otevřela nad multiplikovaným autoportrétem Jedinečný. Téma Jak se vidím já se touto cestou zdálo přesvědčivě zdokumentované. Soubor portrétů na kartách potěšil svým grafickým zpracováním.  Protipólem složitých počítačových kombinací byla střízlivá a přitom originální série pořízená dírkovou komorou. Nejsložitější bylo rozhodování poroty v základní kategorii přímé fotografie zachycující realitu, kde zadané téma Jak vidím své  okolí, co se mi líbí a co mám rád nabídlo řadu významů, možností a souvislostí. Kromě snímků odhalujících a mnohdy i karikujících životní prostředí a postoje mladých tvůrců, zaujaly i dva seriály: s politickou ironií pojatá Stará fara a světelně dobře ztvárněná Knihovna.

Celkově porotu, která rozhodovala ve vzácné shodě,  zaujala schopnost studentů používat fotografického média jako prostředku komunikace se svým okolím, vrstevníky i těmi staršími. Umění pojmenovat, ztvárnit a realizovat ve výsledném obraze svůj postoj ke světu a uspokojit pomocí fotografie vlastní touhu po seberealizaci. To jsou hodnoty, které umocňují hodnotu každé vystavené fotografie, bez ohledu na to, zda bude v dalším kole soutěže úspěšná. Radost z tvorby sdílená s divákem je totiž to nejlepší, co může účast ve fotografické soutěži poskytnout.

Věra Matějů

Ukázky foto ze semináře:
[nggallery id=35]